Bệnh Phấn Trắng Ở Cây Hoa Hồng Năm nay có vẻ nam giải các bác nhỉ/

#1
Đi qua hàng loạt nhà vườn chăm hồng năm nay có 1 thực tế là các cây hồng đều dính bệnh nhìn mà tang thương quá. Nặng nhất có lẽ là cổ sapa, Cây lá xoẳn bông teo hết lại, Mình đã thử nhiều loại thuốc mà có vẻ vẫn chưa ăn thua huuuu, Ai da su ly bệnh này thành công thì xin chia sẻ nhé.