Bệnh Trên Trái Cam Cần Anh Em Giúp Đỡ

  • Thread starter Lam Ngoc
  • Ngày gửi
Lam Ngoc

Lam Ngoc

Lữ khách
#1
proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm9.staticflickr.com%2F8670%2F28664870135_30fab9fd31_o.jpg&hash=a625647c85cbddadc957a79eb1233f4a
proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm9.staticflickr.com%2F8866%2F28664886385_aed80e9a07_o.jpg&hash=b634a6f03bf658a018b18f33ae5bd57e
proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm8.staticflickr.com%2F7676%2F28047656714_f2d10b4fdf_o.jpg&hash=6848d93f7ab50f30190481b5b44a68a6

nhà em mới trồng không biết làm sao, từ đầu tới giờ chỉ phun phân bón lá. xuất hiện ở những trái dưới gốc, không tập trung, chỉ vài cây trong vườn bị bệnh. Cây mới cho trái lần đầu. trong vườn có trồng xen với bưởi. mong các bạn giúp xem nguyên nhân và cách phòng trị.
 
manhtinh

manhtinh

Gà lai tùm lum
#2
proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm9.staticflickr.com%2F8670%2F28664870135_30fab9fd31_o.jpg&hash=a625647c85cbddadc957a79eb1233f4a
proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm9.staticflickr.com%2F8866%2F28664886385_aed80e9a07_o.jpg&hash=b634a6f03bf658a018b18f33ae5bd57e
proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm8.staticflickr.com%2F7676%2F28047656714_f2d10b4fdf_o.jpg&hash=6848d93f7ab50f30190481b5b44a68a6

nhà em mới trồng không biết làm sao, từ đầu tới giờ chỉ phun phân bón lá. xuất hiện ở những trái dưới gốc, không tập trung, chỉ vài cây trong vườn bị bệnh. Cây mới cho trái lần đầu. trong vườn có trồng xen với bưởi. mong các bạn giúp xem nguyên nhân và cách phòng trị.
Cây của bạn có thệ bị nấm và nhện đỏ nha bạn, bạn cạo thử chỗ sem nó còn the ko nha, nếu ko còn the là bị nhện đỏ hoặc rệp sáp tấn công nha bạn
 

Quảng cáoTop