Bón phân cho cây cà phê mùa mưa

#1
Vào đầu mùa mưa, điều kiện ẩm độ của đất và ẩm độ không khí thích hợp, cây cà phê phát triển nhanh về kích thước quả, tăng trưởng nhanh của thân cành, chồi. Để đáp ứng nhu cầu sinh trưởng nhanh chóng đó, cây cà phề cần cung cấp đầy đủ dinh dưỡng và điều tiết ánh sáng cho phù hợp để cây vừa nuôi quả tốt vừa tạo bộ khung cành dự trữ khỏe mạnh quyết định đến năng suất và chất lượng cà phê.
Sau đây là cách bón phân cho cây cà phê mùa mưa dùng phân bón nhập khẩu của công ty Phân bón Việt Tranh Đề cùng một số biện pháp chăm sóc cây cà phê trong suốt mùa mưa.

1. Rong tỉa cây che bóng kịp thời
Vườn cà phê kinh doanh có trồng cây che bóng như keo dậu, muồng đen, cần rong tỉa cây bóng kịp thời ngay vào đầu mùa mưa để tăng cường ánh sáng cho vườn cây, giúp cành lá cà phê phát sinh khỏe mạnh. Cần rong tỉa từ 2 – 3 lần trong mùa mưa tùy theo tốc độ ra lá cành của cây che bóng.

2. Đánh chồi vượt cho cây cà phê
Chồi vượt phát triển rất nhanh trong mùa mưa, do vậy cần đánh chồi vượt kịp thời 1 tháng 1 lần nhằm tập trung dinh dưỡng nuôi cây, tạo sự thông thoáng cho cây cà phê.

3. Đào rãnh ép xanh, hoặc cày rạch hàng ép xanh
Công việc tạo bồn hoặc cày rạch hàng có thể thực hiện trong mùa mưa, từ sau khi bón phân hóa học đợt một khoảng 20 ngày cho đến trước khi chấm dứt mưa 1,5 – 2 tháng.

4. Làm cỏ, bón phân cho cà phê mùa mưa:
Làm sạch cỏ trên hàng cà phê để tránh cạnh tranh dinh dưỡng với cây cà phê. Bón phân cho cà phê sau khi làm cỏ sạch. Liều lượng phân bón và loại phân bón như sau:
- Bón phân cho cây cà phê vào mùa mưa cần kết hợp bón phân vô cơ với phân hữu cơ.
Phân bón cho cà phê kinh doanh:
Đầu mùa mưa (tháng 3-4-5 sau những trận mưa đủ lớn, đất đủ ẩm):
NPK 24-6-10+T.E Cá Sấu: Liều lượng 450-650 kg/ha.
Phân hữu cơ Melfert 5-3-2: 300-400 kg/ha
Bón giửa mùa mưa ( tháng 7-8):
NPK 24-6-10+T.E Cá Sấu: Liều lượng 600-750 kg/ha.
Bón vào cuối mùa mưa ( tháng 10-11)
NPK 12-12-17(S)+2MgO+T.E CON CỌP: Liều lượng 450-650 kg/ha
Phân hữu cơ Melfert 5-3-2: 300-400 kg/ha
Nếu năng suất vườn cây cao hơn mức 3-4 tấn nhân/ha, ở mỗi đợt bón, cần bón tăng cường thêm từ 150-200 kg/ha/lần.
Bỏ phân khi đất đủ ẩm. Rạch rãnh xung quanh tán cây cà phê, rải phân đều và lấp đất.