CÁ NINJA- CÁ BÒ HÒM- CÁ SƠN ĐÁ- CÁ BÒ DA

#1
1- CÁ NINJA- ĐẶC SẢN QUI NHƠNCÁ NINJA ( loại cá không có xương
): 3-6 con/kg; Đông IQF, 10kg/pe. Gía : 110 000 đ/kg

2- CÁ BÒ HÒM ( BỎ RUỘT): Đông IQF

-Loại 0,3-0,4 kg/con: 100 000 đ/kg

-Loại 0,4-1,2 kg/con: 120 000 đ/kg

3- CÁ MẶT TRỜI - ĐẶC SẢN BÌNH ĐỊNHSize: 0.6 – 1,5 kg/con, Đông IQF. Gía : 65 000 đ/kg


5-Cá bò da làm sạch ( lột da, bỏ ruột) .

Size : 0,5-1,5 kg/con, Đông IQF, đóng gói : 10 kg/pe. Gía : 90.000 đ/kg6- CÁ SƠN ĐÁ 0,5-1,5 kg/con. Đông IQF, giá : 90 000 đ/kg7- CÁ SẠO: 0,6-1,5 kg/con , đông IQF, Gía : 90 000 đ/kg8- CÁ TRẦM BÌ: 0,5-1,5 kg/con, đông IQF, Gía : 85 000 đ/kg


9- CÁ MÓ
: 0,4 KG/CON- 0,8KG/CON. Đông IQF, 10KG/PE, Gía : 60 000 đ/kg
10 – CÁ THU HỦ : NGUYÊN CON Kg/up: 70 000 đ/kg

11-Tôm càng biển : đông IQF, 15 -20 con/kg ; giá 145 000 đ/kg12- Mắt cá ngừ đại dương: 6-12 con/kg, Đông IQF, giá 35 000 đ/kg

13- Bao tử cá ngừ đại dương: 35 000 đ/kg14- CÁ TẮC KÈ ( 3-5 Con/kg): đông IQF , Gía 80 000 đ/kg15- MỰC LÁ ĐẠI DƯƠNG : đông IQF, giá 85 000 đ/kg


16- GÂN CÁ NGỪ ĐẠI DƯƠNG: 30 000 đ/kgXin liên hệ : 012 88 690 346 – Mr Hùng, Qui Nhơn, Bình Định

Email: tranphihungcb35@gmail.com
 

Top