các cao thủ giúp đỡ bệnh cây dưa lưới

#1
em có trồng 1 số cây dưa lưới, nhưng từ khi trái dược khoảng 700g là bị cháy lá khoảng từ giữa thân dến ngọn hình cua nó dây ạ