CÁCH CHỌN VẸT NGỰC HỒNG ĐỰC KHI CÒN NON

Anh XUÂN VŨ và các pro về loài này giúp em với..định hốt 1 em ngực hồng về nhưng chưa biết cách phân biết trống mái khi còn non..nge bảo thì nhìn đầu nhưng chỉ nge nói thôi chưa thấy hình ảnh con đực vs con cái khác nhau cụ thể như thế nào. Mong ace giúp em. Thanks
 

Quảng cáo

Top