Cách phòng, chống bệnh tuyến trùng Rể và kích thích tăng Rể!!!

  • Thread starter hoangleminh
  • Ngày gửi
Mấy bữa nay mình đang tìm hiểu về bệnh tuyến trùng hại rễ cây, bệnh này hay gặp nhưng ít ai chú ý tới so với các bệnh. Và thuốc tăng Rể cho cây trồng.!!! Mong Quý anh (chị) cùng nhau trao đổi phòng, chống bệnh này.


=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comhttp://agriviet.com/home/ /><o:p></o:p></FONT></FONT></P><P><B><FONT color=blue><FONT face=Tahoma>- Tên DN/Cá nhân:</FONT></FONT></B><FONT color=blue><FONT face=Tahoma> CÔNG TY TNHH LÊ HOÀNG ( Giao hàng Toàn Quốc - nhanh nhất )!</FONT></FONT><FONT color=black><FONT face=Tahoma><o:p></o:p></FONT></FONT></P><P><FONT color=black><FONT face=Tahoma>[ Cung cấp Hạt, Hom, Rể Cây Chùm ngây]<o:p></o:p></FONT></FONT></P><P><B><FONT color=blue><FONT face=Tahoma>- Địa chỉ: </FONT></FONT></B><FONT color=blue><FONT face=Tahoma>xã Tân Thuận - huyện Hàm Thuận <?xml:namespace prefix = st1 ns = <st1:place w:st="on">Nam</st1:place></st1:country-region> - Tỉnh Bình Thuận<o:p></o:p>
- Tel, Fax: 0983.86.87.79! - Mr.Minh <o:p></o:p>
- Email: caychumngay@yahoo.com.vn.<o:p></o:p>
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=<o:p></o:p>
 Quảng cáoTop