Cách phòng, chống bệnh tuyến trùng Rể và kích thích tăng Rể!!!

  • Thread starter hoangleminh
  • Ngày gửi
hoangleminh

hoangleminh

http://caychumngay.com
#1
Mấy bữa nay mình đang tìm hiểu về bệnh tuyến trùng hại rễ cây, bệnh này hay gặp nhưng ít ai chú ý tới so với các bệnh. Và thuốc tăng Rể cho cây trồng.!!! Mong Quý anh (chị) cùng nhau trao đổi phòng, chống bệnh này.


=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fagriviet.com%2Fhome%2F+%2F%3E%3Co%3Ap%3E%3C%2Fo%3Ap%3E%3C%2FFONT%3E%3C%2FFONT%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CB%3E%3CFONT+color%3Dblue%3E%3CFONT+face%3DTahoma%3E-+T%C3%AAn+DN%2FC%C3%A1+nh%C3%A2n%3A%3C%2FFONT%3E%3C%2FFONT%3E%3C%2FB%3E%3CFONT+color%3Dblue%3E%3CFONT+face%3DTahoma%3E+C%C3%94NG+TY+TNHH+L%C3%8A+HO%C3%80NG+%28+Giao+h%C3%A0ng+To%C3%A0n+Qu%E1%BB%91c+-+nhanh+nh%E1%BA%A5t+%29%21%3C%2FFONT%3E%3C%2FFONT%3E%3CFONT+color%3Dblack%3E%3CFONT+face%3DTahoma%3E%3Co%3Ap%3E%3C%2Fo%3Ap%3E%3C%2FFONT%3E%3C%2FFONT%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CFONT+color%3Dblack%3E%3CFONT+face%3DTahoma%3E%5B+Cung+c%E1%BA%A5p+H%E1%BA%A1t%2C+Hom%2C+R%E1%BB%83+C%C3%A2y+Ch%C3%B9m+ng%C3%A2y%5D%3Co%3Ap%3E%3C%2Fo%3Ap%3E%3C%2FFONT%3E%3C%2FFONT%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CB%3E%3CFONT+color%3Dblue%3E%3CFONT+face%3DTahoma%3E-+%C4%90%E1%BB%8Ba+ch%E1%BB%89%3A+%3C%2FFONT%3E%3C%2FFONT%3E%3C%2FB%3E%3CFONT+color%3Dblue%3E%3CFONT+face%3DTahoma%3Ex%C3%A3+T%C3%A2n+Thu%E1%BA%ADn+-+huy%E1%BB%87n+H%C3%A0m+Thu%E1%BA%ADn+%3C%3Fxml%3Anamespace+prefix+%3D+st1+ns+%3D&hash=afcd3fd56f011d296c2bdfb2a076435b
<st1:place w:st="on">Nam</st1:place></st1:country-region> - Tỉnh Bình Thuận
<o:p></o:p>
- Tel, Fax: 0983.86.87.79! - Mr.Minh <o:p></o:p>
- Email: caychumngay@yahoo.com.vn.<o:p></o:p>
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=<o:p></o:p>
 

Đối tác


Top