Cách phòng, chống bệnh tuyến trùng Rể và kích thích tăng Rể!!!

  • Thread starter hoangleminh
  • Ngày gửi
Mấy bữa nay mình đang tìm hiểu về bệnh tuyến trùng hại rễ cây, bệnh này hay gặp nhưng ít ai chú ý tới so với các bệnh. Và thuốc tăng Rể cho cây trồng.!!! Mong Quý anh (chị) cùng nhau trao đổi phòng, chống bệnh này.


=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com
<st1:place w:st="on">Nam</st1:place></st1:country-region> - Tỉnh Bình Thuận
<o:p></o:p>
- Tel, Fax: 0983.86.87.79! - Mr.Minh <o:p></o:p>
- Email: caychumngay@yahoo.com.vn.<o:p></o:p>
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=<o:p></o:p>
 Quảng cáoTop