Cách phòng, chống bệnh tuyến trùng Rể và kích thích tăng Rể!!!

Mấy bữa nay mình đang tìm hiểu về bệnh tuyến trùng hại rễ cây, bệnh này hay gặp nhưng ít ai chú ý tới so với các bệnh. Và thuốc tăng Rể cho cây trồng.!!! Mong Quý anh (chị) cùng nhau trao đổi phòng, chống bệnh này.


=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com
B><FONT color=blue><FONT face=Tahoma>xã Tân Thuận - huyện Hàm Thuận <
<st1:place w:st="on">Nam</st1:place></st1:country-region> - Tỉnh Bình Thuận
<o:p></o:p>
- Tel, Fax: 0983.86.87.79! - Mr.Minh <o:p></o:p>
- Email: caychumngay@yahoo.com.vn.<o:p></o:p>
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=<o:p></o:p>
 
Back
Top