Cần mua Cần mua bồ câu ra ràng (trọng lượng nhỏ, số lượng ổn định)

bocaungocdien

Có kinh nghiệm
#1
Hiện nay do mới phát triển thêm thị trường bồ câu thịt, vì vậy, trang trại bồ câu Ngọc Điền có nhu cầu thu mua bồ câu ra ràng số lượng ổn định, quy cách như sau:
1. Trọng lượng nhỏ
- Bồ câu còn sống; không phân biệt màu sắc, trọng lượng từ 300gr đến 350gr.
- Giao hàng tại trang trại bồ câu Ngọc Điền (tỉnh lộ 8, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, TP.HCM).
- Số lượng: khoảng 50 con/ngày
- Giá cả: thỏa thuận.
- Ưu tiên nhà cung cấp số lượng ổn định.

2. Trọng lượng lớn
- Bồ câu còn sống; màu trắng, trọng lượng từ 500gr.
- Giao hàng tại trang trại bồ câu Ngọc Điền (tỉnh lộ 8, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, TP.HCM).
- Số lượng: khoảng 50 con/ngày
- Giá cả: 50.000đ/con
- Ưu tiên nhà cung cấp số lượng ổn định.

Vui lòng báo giá tại địa chỉ email: bocaungocdien@yahoo.com hoặc điện thoại (a. Thức): 0907.622.562.

Xin cảm ơn.
 

#2
Hiện nay do mới phát triển thêm thị trường bồ câu thịt, vì vậy, trang trại bồ câu Ngọc Điền có nhu cầu thu mua bồ câu ra ràng số lượng ổn định, quy cách như sau:
1. Trọng lượng nhỏ
- Bồ câu còn sống; không phân biệt màu sắc, trọng lượng từ 300gr đến 350gr.
- Giao hàng tại trang trại bồ câu Ngọc Điền (tỉnh lộ 8, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, TP.HCM).
- Số lượng: khoảng 50 con/ngày
- Giá cả: thỏa thuận.
- Ưu tiên nhà cung cấp số lượng ổn định.

2. Trọng lượng lớn
- Bồ câu còn sống; màu trắng, trọng lượng từ 500gr.
- Giao hàng tại trang trại bồ câu Ngọc Điền (tỉnh lộ 8, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, TP.HCM).
- Số lượng: khoảng 50 con/ngày
- Giá cả: 50.000đ/con
- Ưu tiên nhà cung cấp số lượng ổn định.

Vui lòng báo giá tại địa chỉ email: bocaungocdien@yahoo.com hoặc điện thoại (a. Thức): 0907.622.562.

Xin cảm ơn.
Chào mừng bác trở lại ! Upp phụ bác!
 

bocaungocdien

Có kinh nghiệm
#5
Hiện nay do mới phát triển thêm thị trường bồ câu thịt, vì vậy, trang trại bồ câu Ngọc Điền có nhu cầu thu mua bồ câu ra ràng số lượng ổn định, quy cách như sau:
1. Trọng lượng nhỏ
- Bồ câu còn sống; không phân biệt màu sắc, trọng lượng từ 300gr đến 350gr.
- Giao hàng tại trang trại bồ câu Ngọc Điền (tỉnh lộ 8, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, TP.HCM).
- Số lượng: khoảng 50 con/ngày
- Giá cả: thỏa thuận.
- Ưu tiên nhà cung cấp số lượng ổn định.

2. Trọng lượng lớn
- Bồ câu còn sống; màu trắng, trọng lượng từ 500gr.
- Giao hàng tại trang trại bồ câu Ngọc Điền (tỉnh lộ 8, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, TP.HCM).
- Số lượng: khoảng 50 con/ngày
- Giá cả: 50.000đ/con
- Ưu tiên nhà cung cấp số lượng ổn định.

Vui lòng báo giá tại địa chỉ email: bocaungocdien@yahoo.com hoặc điện thoại (a. Thức): 0907.622.562.[DOUBLEPOST=1401431001][/DOUBLEPOST]Hiện nay do mới phát triển thêm thị trường bồ câu thịt, vì vậy, trang trại bồ câu Ngọc Điền có nhu cầu thu mua bồ câu ra ràng số lượng ổn định, quy cách như sau:
1. Trọng lượng nhỏ
- Bồ câu còn sống; không phân biệt màu sắc, trọng lượng từ 300gr đến 350gr.
- Giao hàng tại trang trại bồ câu Ngọc Điền (tỉnh lộ 8, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, TP.HCM).
- Số lượng: khoảng 50 con/ngày
- Giá cả: thỏa thuận.
- Ưu tiên nhà cung cấp số lượng ổn định.

2. Trọng lượng lớn
- Bồ câu còn sống; màu trắng, trọng lượng từ 500gr.
- Giao hàng tại trang trại bồ câu Ngọc Điền (tỉnh lộ 8, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, TP.HCM).
- Số lượng: khoảng 50 con/ngày
- Giá cả: 50.000đ/con
- Ưu tiên nhà cung cấp số lượng ổn định.

Vui lòng báo giá tại địa chỉ email: bocaungocdien@yahoo.com hoặc điện thoại (a. Thức): 0907.622.562.
Xin cảm ơn.[DOUBLEPOST=1401582442][/DOUBLEPOST]Up cho bà con có nhu cầu bán chim bồ câu ra ràng.[DOUBLEPOST=1401768588][/DOUBLEPOST]
có thu ở miền trung không anh
Xa quá, không biết việc vận chuyển như thế nào, vì mình mua bồ câu còn sống.

Chúc bác thuận lợi!!!
Cảm ơn bác, bác có nuôi bồ câu không?

Up cho bà con có nhu cầu.
 
Last edited:

dieppro

cố gắng
#6
E cũng nuôi nhưng đầu ra khó khăn nên chỉ duy trì ở số lượng nhỏ thôi
Hiện nay do mới phát triển thêm thị trường bồ câu thịt, vì vậy, trang trại bồ câu Ngọc Điền có nhu cầu thu mua bồ câu ra ràng số lượng ổn định, quy cách như sau:
1. Trọng lượng nhỏ
- Bồ câu còn sống; không phân biệt màu sắc, trọng lượng từ 300gr đến 350gr.
- Giao hàng tại trang trại bồ câu Ngọc Điền (tỉnh lộ 8, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, TP.HCM).
- Số lượng: khoảng 50 con/ngày
- Giá cả: thỏa thuận.
- Ưu tiên nhà cung cấp số lượng ổn định.

2. Trọng lượng lớn
- Bồ câu còn sống; màu trắng, trọng lượng từ 500gr.
- Giao hàng tại trang trại bồ câu Ngọc Điền (tỉnh lộ 8, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, TP.HCM).
- Số lượng: khoảng 50 con/ngày
- Giá cả: 50.000đ/con
- Ưu tiên nhà cung cấp số lượng ổn định.

Vui lòng báo giá tại địa chỉ email: bocaungocdien@yahoo.com hoặc điện thoại (a. Thức): 0907.622.562.[DOUBLEPOST=1401431001][/DOUBLEPOST]Hiện nay do mới phát triển thêm thị trường bồ câu thịt, vì vậy, trang trại bồ câu Ngọc Điền có nhu cầu thu mua bồ câu ra ràng số lượng ổn định, quy cách như sau:
1. Trọng lượng nhỏ
- Bồ câu còn sống; không phân biệt màu sắc, trọng lượng từ 300gr đến 350gr.
- Giao hàng tại trang trại bồ câu Ngọc Điền (tỉnh lộ 8, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, TP.HCM).
- Số lượng: khoảng 50 con/ngày
- Giá cả: thỏa thuận.
- Ưu tiên nhà cung cấp số lượng ổn định.

2. Trọng lượng lớn
- Bồ câu còn sống; màu trắng, trọng lượng từ 500gr.
- Giao hàng tại trang trại bồ câu Ngọc Điền (tỉnh lộ 8, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, TP.HCM).
- Số lượng: khoảng 50 con/ngày
- Giá cả: 50.000đ/con
- Ưu tiên nhà cung cấp số lượng ổn định.

Vui lòng báo giá tại địa chỉ email: bocaungocdien@yahoo.com hoặc điện thoại (a. Thức): 0907.622.562.
Xin cảm ơn.[DOUBLEPOST=1401582442][/DOUBLEPOST]Up cho bà con có nhu cầu bán chim bồ câu ra ràng.[DOUBLEPOST=1401768588][/DOUBLEPOST]
Xa quá, không biết việc vận chuyển như thế nào, vì mình mua bồ câu còn sống.Cảm ơn bác, bác có nuôi bồ câu không?

Up cho bà con có nhu cầu.
 

cando2205

Nhà nông nghiệp dư
#7
Hiện nay do mới phát triển thêm thị trường bồ câu thịt, vì vậy, trang trại bồ câu Ngọc Điền có nhu cầu thu mua bồ câu ra ràng số lượng ổn định, quy cách như sau:
1. Trọng lượng nhỏ
- Bồ câu còn sống; không phân biệt màu sắc, trọng lượng từ 300gr đến 350gr.
- Giao hàng tại trang trại bồ câu Ngọc Điền (tỉnh lộ 8, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, TP.HCM).
- Số lượng: khoảng 50 con/ngày
- Giá cả: thỏa thuận.
- Ưu tiên nhà cung cấp số lượng ổn định.

2. Trọng lượng lớn
- Bồ câu còn sống; màu trắng, trọng lượng từ 500gr.
- Giao hàng tại trang trại bồ câu Ngọc Điền (tỉnh lộ 8, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, TP.HCM).
- Số lượng: khoảng 50 con/ngày
- Giá cả: 50.000đ/con
- Ưu tiên nhà cung cấp số lượng ổn định.

Vui lòng báo giá tại địa chỉ email: bocaungocdien@yahoo.com hoặc điện thoại (a. Thức): 0907.622.562.

Xin cảm ơn.
Mừng anh quay trở lại.upup
Xa quá, ở Bình Thuận xe chỉ chạy vào TP HCM nhưng không tới Củ chi. Để xem tình hình thế nào và hợp tác lâu dài với Bocaungocdien
 

Last edited:

bocaungocdien

Có kinh nghiệm
#8
Mừng anh quay trở lại.upup
Xa quá, ở Bình Thuận xe chỉ chạy vào TP HCM nhưng không tới Củ chi. Để xem tình hình thế nào và hợp tác lâu dài với Bocaungocdien
Chúc phong trào nuôi bồ câu Bình Thuận phát triển.
Up cho bà con có nhu cầu cung cấp bồ câu ra ràng.
 
#9
Chào a Thức. E ở Binh Dương. hiện tại e cần bán bô câu ra ràng. a cho e hỏi, trọng lượng từ 300gr đến 350gr. thì giá cả thế nào?
 

bocaungocdien

Có kinh nghiệm
#10
Hiện nay do mới phát triển thêm thị trường bồ câu thịt, trong khi đó nguồn hàng tại trang trại thì không đủ cung cấp cho thị trường. Vì vậy, trang trại bồ câu Ngọc Điền có nhu cầu thu mua bồ câu ra ràng số lượng ổn định, quy cách như sau:
1. Trọng lượng nhỏ
- Bồ câu còn sống; không phân biệt màu sắc, trọng lượng từ 300gr đến 350gr.
- Giao hàng tại trang trại bồ câu Ngọc Điền (tỉnh lộ 8, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, TP.HCM).
- Số lượng: khoảng 50 con/ngày
- Giá cả: thỏa thuận.
- Ưu tiên nhà cung cấp số lượng ổn định.

2. Trọng lượng lớn
2.1. Bồ câu còn sống; màu trắng, trọng lượng từ 450gr đến 500gr trở lên.
- Giao hàng tại trang trại bồ câu Ngọc Điền (tỉnh lộ 8, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, TP.HCM).
- Số lượng: khoảng 50 con/ngày
- Giá cả: 45.000đ/con
- Ưu tiên nhà cung cấp số lượng ổn định.

2.2. Bồ câu còn sống; màu trắng, trọng lượng từ 500gr trở lên.
- Giao hàng tại trang trại bồ câu Ngọc Điền (tỉnh lộ 8, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, TP.HCM).
- Số lượng: khoảng 100 con/ngày
- Giá cả: 50.000đ/con
- Ưu tiên nhà cung cấp số lượng ổn định.

Trường hợp nhà cung cấp không đủ số lượng cung cấp thì số lượng cung cấp có thể ít hơn, phù hợp với điều kiện của mỗi bà con.

Vui lòng báo giá tại địa chỉ email: bocaungocdien@yahoo.com hoặc điện thoại (a. Thức): 0907.622.562.
 

bocaungocdien

Có kinh nghiệm
#15
Hiện nay do mới phát triển thêm thị trường bồ câu thịt, trong khi đó nguồn hàng tại trang trại thì không đủ cung cấp cho thị trường. Vì vậy, trang trại bồ câu Ngọc Điền có nhu cầu thu mua bồ câu ra ràng số lượng ổn định, quy cách như sau:
1. Trọng lượng nhỏ
- Bồ câu còn sống; không phân biệt màu sắc, trọng lượng từ 300gr đến 350gr.
- Giao hàng tại trang trại bồ câu Ngọc Điền (tỉnh lộ 8, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, TP.HCM).
- Số lượng: khoảng 50 con/ngày
- Giá cả: thỏa thuận.
- Ưu tiên nhà cung cấp số lượng ổn định.

2. Trọng lượng lớn
2.1. Bồ câu còn sống; màu trắng, trọng lượng từ 450gr đến 500gr trở lên.
- Giao hàng tại trang trại bồ câu Ngọc Điền (tỉnh lộ 8, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, TP.HCM).
- Số lượng: khoảng 50 con/ngày
- Giá cả: 45.000đ/con
- Ưu tiên nhà cung cấp số lượng ổn định.

2.2. Bồ câu còn sống; màu trắng, trọng lượng từ 500gr trở lên.
- Giao hàng tại trang trại bồ câu Ngọc Điền (tỉnh lộ 8, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, TP.HCM).
- Số lượng: khoảng 100 con/ngày
- Giá cả: 50.000đ/con
- Ưu tiên nhà cung cấp số lượng ổn định.

Trường hợp nhà cung cấp không đủ số lượng cung cấp thì số lượng cung cấp có thể ít hơn, phù hợp với điều kiện của mỗi bà con.

Vui lòng báo giá tại địa chỉ email: bocaungocdien@yahoo.com hoặc điện thoại (a. Thức): 0907.622.562.
 

trunghieu29142

Thành viên mới
#16
ảnh thực .em giờ không nuôi bồ câu nữa muốn bán khoảng 230cap bộ cầu,loại giống bồ câu nhà a màu trắng đó.anh có thu mua không vậy
 

bocaungocdien

Có kinh nghiệm
#17
ảnh thực .em giờ không nuôi bồ câu nữa muốn bán khoảng 230cap bộ cầu,loại giống bồ câu nhà a màu trắng đó.anh có thu mua không vậy
Mình chủ yếu mua bồ câu ra ràng thôi anh ơi.[DOUBLEPOST=1406794310][/DOUBLEPOST]Up cho bà con nào có nhu cầu bán bồ câu ra ràng số lượng lớn và ổn định.
 
Last edited: