cần mua cau sâm banh

Em cần cây nhỏ cỡ nào
Vườn dưới hình như anh còn gần 2 chục cây thì phải, nhưng cchắc hoành củ gần 40 rồi ấy. Nếu mua hôm nào anh xuống đánh lên cho
 


Back
Top