Bán Cần Thơ bán chuồng chó inox( cá kiểng Hoàng Vũ)

  • Thread starter cakienghoangcucantho
  • Ngày gửi
cakienghoangcucantho

cakienghoangcucantho

Lữ khách
#1
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fs4.postimg.org%2F6gf08jggt%2F558817db51c33.jpg&hash=043264a86c8203a64e2476ec4a0848c4

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fs29.postimg.org%2Fjby4egluv%2F5588180539979.jpg&hash=ab38b75a9bb23ca6321ac96f01c7f831

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fs3.postimg.org%2Fh1ob6ygcj%2F558818212ae6b.jpg&hash=d6dd4ab629298411a2e6b9cfb7a1486d


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fs4.postimg.org%2F6gf08jggt%2F558817db51c33.jpg&hash=043264a86c8203a64e2476ec4a0848c4

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fs29.postimg.org%2Fjby4egluv%2F5588180539979.jpg&hash=ab38b75a9bb23ca6321ac96f01c7f831

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fs3.postimg.org%2Fh1ob6ygcj%2F558818212ae6b.jpg&hash=d6dd4ab629298411a2e6b9cfb7a1486d

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm1.staticflickr.com%2F422%2F19029052866_972f515d2b_o.jpg&hash=1161e6d75e60f79933da0f28e0459b10

Hiên tại mình đang cung cấp các loại chuồng chó inox. A e co nhu cầu lh: cá kiểng Hoàng Vũ Đường Quang Trung TPCT 0902.969.059 Mr Thành (gần siêu thị Big C)
proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm1.staticflickr.com%2F677%2F21671742396_d48dbde51c_o.jpg&hash=2cc87075aa7a66b82b5907950832c546

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm6.staticflickr.com%2F5662%2F21707014051_5545975362_o.jpg&hash=1e10360005418b16b31bdb4f5170e1cb

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FRgEZbrj.jpg&hash=8d4c68416c9a048942de14c63c422bd0

Cá kiểng Hoàng Vũ 0902969059 Mr Thành
 
cakienghoangcucantho

cakienghoangcucantho

Lữ khách
#4
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fs4.postimg.org%2F6gf08jggt%2F558817db51c33.jpg&hash=043264a86c8203a64e2476ec4a0848c4

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fs29.postimg.org%2Fjby4egluv%2F5588180539979.jpg&hash=ab38b75a9bb23ca6321ac96f01c7f831

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fs3.postimg.org%2Fh1ob6ygcj%2F558818212ae6b.jpg&hash=d6dd4ab629298411a2e6b9cfb7a1486d


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fs4.postimg.org%2F6gf08jggt%2F558817db51c33.jpg&hash=043264a86c8203a64e2476ec4a0848c4

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fs29.postimg.org%2Fjby4egluv%2F5588180539979.jpg&hash=ab38b75a9bb23ca6321ac96f01c7f831

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fs3.postimg.org%2Fh1ob6ygcj%2F558818212ae6b.jpg&hash=d6dd4ab629298411a2e6b9cfb7a1486d

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm1.staticflickr.com%2F422%2F19029052866_972f515d2b_o.jpg&hash=1161e6d75e60f79933da0f28e0459b10

Hiên tại mình đang cung cấp các loại chuồng chó inox. A e co nhu cầu lh: cá kiểng Hoàng Vũ Đường Quang Trung TPCT 0902.969.059 Mr Thành (gần siêu thị Big C)
proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm1.staticflickr.com%2F677%2F21671742396_d48dbde51c_o.jpg&hash=2cc87075aa7a66b82b5907950832c546

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm6.staticflickr.com%2F5662%2F21707014051_5545975362_o.jpg&hash=1e10360005418b16b31bdb4f5170e1cb

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FRgEZbrj.jpg&hash=8d4c68416c9a048942de14c63c422bd0

Cá kiểng Hoàng Vũ 0902969059 Mr Thành
Hàng mới về cỡ lớn
 
cakienghoangcucantho

cakienghoangcucantho

Lữ khách
#5
proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm2.staticflickr.com%2F1470%2F25880604076_281aa9f855_o.jpg&hash=76b0250b889e4b6b6575d3e95167c9b9

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm2.staticflickr.com%2F1715%2F25277838933_2d9b5761fb_o.jpg&hash=31f838bbfe45721046a690ee50e33f70

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm2.staticflickr.com%2F1486%2F25278021123_61701953b2_o.jpg&hash=fd27fd0ea55422d5c83827d1fb4626e6

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm2.staticflickr.com%2F1486%2F25278021123_61701953b2_o.jpg&hash=fd27fd0ea55422d5c83827d1fb4626e6


proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm2.staticflickr.com%2F1611%2F25273892134_95e7630989_o.jpg&hash=ea8d01e532dfe9fd8d7e78ae29daf9a0

QUOTE="cakienghoangcucantho, post: 759428, member: 118956"]
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fs4.postimg.org%2F6gf08jggt%2F558817db51c33.jpg&hash=043264a86c8203a64e2476ec4a0848c4

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fs29.postimg.org%2Fjby4egluv%2F5588180539979.jpg&hash=ab38b75a9bb23ca6321ac96f01c7f831

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fs3.postimg.org%2Fh1ob6ygcj%2F558818212ae6b.jpg&hash=d6dd4ab629298411a2e6b9cfb7a1486d


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fs4.postimg.org%2F6gf08jggt%2F558817db51c33.jpg&hash=043264a86c8203a64e2476ec4a0848c4

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fs29.postimg.org%2Fjby4egluv%2F5588180539979.jpg&hash=ab38b75a9bb23ca6321ac96f01c7f831

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fs3.postimg.org%2Fh1ob6ygcj%2F558818212ae6b.jpg&hash=d6dd4ab629298411a2e6b9cfb7a1486d

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm1.staticflickr.com%2F422%2F19029052866_972f515d2b_o.jpg&hash=1161e6d75e60f79933da0f28e0459b10

Hiên tại mình đang cung cấp các loại chuồng chó inox. A e co nhu cầu lh: cá kiểng Hoàng Vũ Đường Quang Trung TPCT 0902.969.059 Mr Thành (gần siêu thị Big C)
proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm1.staticflickr.com%2F677%2F21671742396_d48dbde51c_o.jpg&hash=2cc87075aa7a66b82b5907950832c546

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm6.staticflickr.com%2F5662%2F21707014051_5545975362_o.jpg&hash=1e10360005418b16b31bdb4f5170e1cb

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FRgEZbrj.jpg&hash=8d4c68416c9a048942de14c63c422bd0

Cá kiểng Hoàng Vũ 0902969059 Mr Thành[/QUOTE]
Hàng mới về
Chuồng nuôi chó lớn như: Rocweller, Becgie, Alaskan, Husky...
Giá : 5,5 triệu ( ship miễn phí nội ô TPCT)
Để biết thêm chi tiết hoặc kích cỡ khác vui lòng liên hệ Cá kiểng Hoàng Vũ Cần Thơ hoăc gọi 0902969059 Mr Thành
Hàng mới về cỡ lớn
 

Quảng cáo

Top