Cần tư vấn kỹ thuật chăm sóc vải khi bắt đầu ra hoa để tỷ lệ đậu trái cao.

#1
Nhà em có 60 cây vải đang ra hoa. Mong các anh chị tư vấn dùm em kỹ thuật chăm sóc để cây đạt tỷ lệ đậu trái cao nhất. Nên bón phân, tưới nước và phun các loại thuốc nào cho phù hợp. Bón phân và phun thuốc từng thời kỳ ra sao cho đúng và đạt hiệu quả cao nhất. Em xin cảm ơn.
 

do the van

Nhà nông nghiệp dư
#2
Nhà em có 60 cây vải đang ra hoa. Mong các anh chị tư vấn dùm em kỹ thuật chăm sóc để cây đạt tỷ lệ đậu trái cao nhất. Nên bón phân, tưới nước và phun các loại thuốc nào cho phù hợp. Bón phân và phun thuốc từng thời kỳ ra sao cho đúng và đạt hiệu quả cao nhất. Em xin cảm ơn.
bác trồng vải gì vậy
 

tranduy

Lữ khách
#3
Nhà em có 60 cây vải đang ra hoa. Mong các anh chị tư vấn dùm em kỹ thuật chăm sóc để cây đạt tỷ lệ đậu trái cao nhất. Nên bón phân, tưới nước và phun các loại thuốc nào cho phù hợp. Bón phân và phun thuốc từng thời kỳ ra sao cho đúng và đạt hiệu quả cao nhất. Em xin cảm ơn.
tưới nước đủ và bón phân npk,trung lượng,vi lượng đủ
 
Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx