Cảnh Báo : Cẩm Lai Bị Bọ Cánh Cứng Ăn Lá

Vừa rồi thăm mấy cây Cẩm Lai thấy lá bị ăn nhưng không thấy có sâu... Vậy là chờ trời tối ra xem thì hết hồn... Bắt đầy hơn nửa chai C2 đậy nắp lại cho nó chết. Cây gần nhà nên không dám xịt thuốc :)
Mượn tạm cái hình trên mạng.
bo-canh-cung-hai-cay-sua-do-an-la-cay-sua.jpg


Giống cái con to nhất trong hình ấy.
Ban ngày nó trốn đâu không thấy. Tối đội đèn pin ra bắt rất dễ...
Cảnh báo bà con nào đang trồng Cẩm Lai nên ra thăm vườn... Nó ăn trụi hết lá luôn đấy.
 


Vừa rồi thăm mấy cây Cẩm Lai thấy lá bị ăn nhưng không thấy có sâu... Vậy là chờ trời tối ra xem thì hết hồn... Bắt đầy hơn nửa chai C2 đậy nắp lại cho nó chết. Cây gần nhà nên không dám xịt thuốc :)
Mượn tạm cái hình trên mạng.
bo-canh-cung-hai-cay-sua-do-an-la-cay-sua.jpg


Giống cái con to nhất trong hình ấy.
Ban ngày nó trốn đâu không thấy. Tối đội đèn pin ra bắt rất dễ...
Cảnh báo bà con nào đang trồng Cẩm Lai nên ra thăm vườn... Nó ăn trụi hết lá luôn đấy.
Không chỉ con này mà còn mấy con sâu nữa, cây tôi trồng cũng trụi lũi. Nói chung cẩm lai hơi khó trồng.
 


Back
Top