Cây bưởi

  • Thread starter vulieu
  • Ngày gửi
Tôi ở vùng bưởi đặc sản Khả lĩnh Đoan Hùng trước đây nay là xã Đại Minh huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái, từ năm 2003 đến nay cây bưởi tự nhiên không đậu quả làm sản lượng giảm từ 50-60% đã ảnh hưởng đến đời sống nhân dân trong vùng, cây bưởi Khả lĩnh đứng trước nguy cơ bị phá bỏ. Năm 2007 Viện nghiên cứu rau quả TW đã lên triển khai đề tài nghiên cứu tìm nguyên nhân và biện pháp khắc phục hiện tượng này nhưng đến nay đang còn gặp nhiều khó khăn. qua bước đầu nghiên cứu cho thấy những cây được thụ phấn bằng cây bưởi chua giống khác thì tỷ lệ đậu quả cao hơn là thụ phấn cùng giống vì vậy năm 2009 nhân dân đang dự định sẽ trồng xen bưởi chua vào vườn bưởi Khả lĩnh để hy vọng bưởi sẽ cho quả. xin hỏi diễn đàn nguyên nhân như vậy có đúng không? Biện pháp khắc phục là gì? :mad:
 
Back
Top