Cay dua leo cao san

  • Thread starter Minh_Duc
  • Ngày gửi
Tôi có 1ha để làm nông nghiệp ỏ Phú Thọ,tôi đã đọc bài tại báo ngày 9\10 giới thiệu dua leo cao sản .Tôi muôn tham khảo để trồng ,liên hệ CTy An phú nh­u thế nào?
?
 
Back
Top