Cây Lúa

  • Thread starter Lyatul
  • Ngày gửi
Các Bác ơi, mình mới cưới vợ, ba mẹ cho 10 công ruộng ra riêng. Nhưng mình không thích canh tac theo kiểu truyền thống. Mình nghe các nhà khoa học nói bón phân theo 3 thời kỳ và phải bón đúng cách, phải bón đúng vào giai đoạn cây lúa chuẩn bị đón đồng thì mớik có năng suất cao. Nhưng mình lại không biết là làm sao thì mình mới có thể biết cây lúa mình nó đang có đòng mà bón đây???mình sử dụng giống lúa 90 ngày. Các Bác giúp mình với.Cám ơn
 X

Xuan Vu

_
Nông dân @
Hi hi đây là trang web nói về Nông Nghiệp. Đã noí rất nhiều về các cây, các con, hôm nay mình mới thấy nói về cây lúa. Người việt nam không ai mà không khỏi ăn cơm. Hi hi cây lúa rất quan trọng các bạn nhỉ . Mình là nông dân nên cũng biết tí tí về cây lúa. Bạn đón đòng hay rước đòng cho lúa là lúc có tim đèn, là lúc bạn xé cây lúa ra trong điểm sinh trưởng của cây lúa không có mầm lá non, mà thay vào đó 1 chấm nhô nhỏ giống như tim đèn dầu. Đó là mầm bông mới nhô của của bông lúa sao này. Bạn hãy đón đòng ngay. Thời gian này tùy vào thời gian sinh trưởng của cây lúa. loại ngắn ngày hay dài ngày. Ví dụ như lúa có vòng đời là 90 ngày. Bạn trừ ra ; thời gian trổ 1 bông đầu tiên, đên chín là 30 ngày , từ ngày đón đòng đến trổ bông đầu tiên là 15 hoặc 20 . Có khoản trừ hao 5 ngày là do bạn bón phân lần hai, nếu nhiều lúa sung tốt thì bạn đống đòng trể và ngược lại thôi . Thời gian đón đòng là ngày thứ 40 hoặc 45 ngày tuổi của lúa có vong đời 90 ngày. Đây là 1 kinh nghiệm 20 năm về trước vì 20 năm nay tôi không còn trồng lúa nửa. Hi có gì xa xưa , xưa như Diểm thì thông cảm nhé
 

Quảng cáoTop