Cây mai cúc bông hơn 100 cánh đt: 0913753145

#1
CÂY CÚC MAI HOÀNH 25CM CAO 2M5 TÀN TRÒN ĐỪƠNG KÍNH TÀN KHOẢNG 2M5 THÂN LẮC BÔNG TỪ 100 ĐẾN 150 CÁNH, CÀNH LỚN HƠN NGÓN CHÂN CÁI ĐỀU :huh:ĐT:0913753145
:huh:ĐT:0913753145
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx