Chanh dây bị sần lá, ngọn non, cây không lớn được

  • Thread starter nongnghiepxanh
  • Ngày gửi
Vườn chanh dây nhà em đang bị hiện tượng lá và ngọn non bị sần, không phát triển được. Khi ngọn không phát triển được cây nảy mầm mới nhưng cũng gặp tình trạng tương tự. Ai biết vui lòng chỉ giúp em làm thế nào để chấm dứt tình trạng trên
Xin cảm ơn
18117830846_d360bdc4ed_o.jpg
17521863874_f6808e49cd_o.jpg
18144311495_a48d1acbd6_o.jpg
18117824026_53b82e7af0_o.jpg
 


cây như trong hình bạn gởi mình thấy nó phát triển được đấy chứ, có tháy sần lá ji đâu, bạn trồng được bao lâu rồi và trồng ơ đâu vậy
 


Back
Top