Chia sẻ kỹ thuật úm gà ta chọn lọc giống Cao Khanh

Cách quây úm gà ta chọn lọc

2ilhrh5.jpg

- Dùng các tấm cót hoặc tôn chắp lại để làm quây úm.

- Chiều cao của quây úm: Cao từ 50cm – 60cm là tốt nhất.

- Quây đường kính 3m úm được 500 con gà con (và sau đó nới quây rộng dần theo mật độ ngày tuổi của gà sao cho phù hợp).

- Mỗi quây úm treo 3 bóng điện, có chụp úm trên bóng điện, mỗi bóng điện 200W. Treo theo hình tam giác và chiều cao bóng điện cao hơn đầu gà con 15cm.

- Mỗi quây úm cần có 8 máng ăn của gà con đường kính 40cm và 8 máng uống loại 1,5 lít đến 2 lít nước: được lắp đặt xen kẽ lẫn nhau trong vòng tròn của quây úm.

- Trong thời gian úm gà cần quan sát gà, đặc biệt là những khoảng thời gian lạnh nhất. Trong khoảng thời gian từ 24h đêm đến 5h sáng, trong quây úm gà thường thiếu nhiệt nên che đậy trên quây úm kín hơn để đủ nhiệt độ cho gà con, vào lúc buổi trưa hoặc trời nắng nóng oai bức trong quây úm thường thừa nhiệt ta nên vén hở bạt che trên quây úm hoặc tắt bớt bóng điện

- Treo nhiệt kế khoảng giữa 2 bóng đèn và cao hơn đầu gà con từ 2 – 3cm là phù hợp nhất

- Nhiệt độ phù hợp cho gà con trong giai đoạn úm:

BẢNG NHIỆT ĐỘ


Cách quây úm trên được nghiên cứu và áp dụng cho gà ta giống Cao Khanh, nếu cần tư vấn về gà con giống xin liên hệ số điện thoại 056 35 37 666 - 056 35 37 779

 

QuocDuong3238

Thành viên mới
Cách quây úm gà ta chọn lọc

2ilhrh5.jpg

- Dùng các tấm cót hoặc tôn chắp lại để làm quây úm.

- Chiều cao của quây úm: Cao từ 50cm – 60cm là tốt nhất.

- Quây đường kính 3m úm được 500 con gà con (và sau đó nới quây rộng dần theo mật độ ngày tuổi của gà sao cho phù hợp).

- Mỗi quây úm treo 3 bóng điện, có chụp úm trên bóng điện, mỗi bóng điện 200W. Treo theo hình tam giác và chiều cao bóng điện cao hơn đầu gà con 15cm.

- Mỗi quây úm cần có 8 máng ăn của gà con đường kính 40cm và 8 máng uống loại 1,5 lít đến 2 lít nước: được lắp đặt xen kẽ lẫn nhau trong vòng tròn của quây úm.

- Trong thời gian úm gà cần quan sát gà, đặc biệt là những khoảng thời gian lạnh nhất. Trong khoảng thời gian từ 24h đêm đến 5h sáng, trong quây úm gà thường thiếu nhiệt nên che đậy trên quây úm kín hơn để đủ nhiệt độ cho gà con, vào lúc buổi trưa hoặc trời nắng nóng oai bức trong quây úm thường thừa nhiệt ta nên vén hở bạt che trên quây úm hoặc tắt bớt bóng điện

- Treo nhiệt kế khoảng giữa 2 bóng đèn và cao hơn đầu gà con từ 2 – 3cm là phù hợp nhất

- Nhiệt độ phù hợp cho gà con trong giai đoạn úm:

BẢNG NHIỆT ĐỘ


Cách quây úm trên được nghiên cứu và áp dụng cho gà ta giống Cao Khanh, nếu cần tư vấn về gà con giống xin liên hệ số điện thoại 056 35 37 666 - 056 35 37 779
Trong thoi gian um co su dung vacxxin gi khong vay anh
 

Quảng cáo

Top