Chương trình hội chợ viet nam farm expo 2013

phat2404

Lữ khách
#1
Chúng tôi xin gởi đến quý doanh nghiệp về Chương Trình Hội Chợ Nông Sản Xuất Khẩu Việt Nam, từ ngày: 10-14/10/2013 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Tân Bình 446Hoàng Văn Thụ,P4.Quận Tân Bình. TPHCM, nhằm quảng bá sản phẩm của quý doanh nghiệp ngày càng phát triển hơn nữa trên thị trường trong và ngoài nước.
Ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng gửi đến Quý doanh nghiệp Bộ hồ sơ thông tin chương trình (đính kèm), rất mong nhận được sự quan tâm và đăng ký tham gia từ Quý doanh nghiệp
Kính chúc Quý doanh nghiệp luôn thành công trong kinh doanh.
Gỉam 20% cho Doanh Nghiệp đăng ký và thanh toán 100% trước ngày 30/06/2013
Liên Hệ : Nguyễn Tấn Phát
Gmail:
phatdongnam@gmail.com
phat@dongnam.com.vn
SP: phatdongnam
Tel: 0906681512
Trân Trọng !!!

 

Last edited:

phat2404

Lữ khách
#2
Chương trình hội chợ viet nam farm expo 2013

CHƯƠNG TRÌNH HỘI CHỢ VIET NAM FARM EXPO 2013
Chúng tôi xin gởi đến quý doanh nghiệp về Chương Trình Hội Chợ Nông Sản Xuất Khẩu Việt Nam, từ ngày: 10-14/10/2013 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Tân Bình 446Hoàng Văn Thụ,P4.Quận Tân Bình. TPHCM, nhằm quảng bá sản phẩm của quý doanh nghiệp ngày càng phát triển hơn nữa trên thị trường trong và ngoài nước.
Ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng gửi đến Quý doanh nghiệp Bộ hồ sơ thông tin chương trình (đính kèm), rất mong nhận được sự quan tâm và đăng ký tham gia từ Quý doanh nghiệp
Kính chúc Quý doanh nghiệp luôn thành công trong kinh doanh.
Gỉam 20% cho Doanh Nghiệp đăng ký và thanh toán 100% trước ngày 30/06/2013
Liên Hệ : Nguyễn Tấn Phát
Gmail:
phatdongnam@gmail.com
phat@dongnam.com.vn
SP: phatdongnam
Tel: 0938700114
Trân Trọng !!!
 
Last edited:

phat2404

Lữ khách
#3
Chương trình hội chợ viet nam farm expo 2013

CHƯƠNG TRÌNH HỘI CHỢ VIET NAM FARM EXPO 2013
Chúng tôi xin gởi đến quý doanh nghiệp về Chương Trình Hội Chợ Nông Sản Xuất Khẩu Việt Nam, từ ngày: 10-14/10/2013 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Tân Bình 446Hoàng Văn Thụ,P4.Quận Tân Bình. TPHCM, nhằm quảng bá sản phẩm của quý doanh nghiệp ngày càng phát triển hơn nữa trên thị trường trong và ngoài nước.
Ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng gửi đến Quý doanh nghiệp Bộ hồ sơ thông tin chương trình (đính kèm), rất mong nhận được sự quan tâm và đăng ký tham gia từ Quý doanh nghiệp
Kính chúc Quý doanh nghiệp luôn thành công trong kinh doanh.
Gỉam 20% cho Doanh Nghiệp đăng ký và thanh toán 100% trước ngày 30/06/2013
Liên Hệ : Nguyễn Tấn Phát
Gmail:
phatdongnam@gmail.com
phat@dongnam.com.vn
SP: phatdongnam
Tel: 0938700114
Trân Trọng !!!
[/QUOTE]
 

phat2404

Lữ khách
#4
Chương trình hội chợ viet nam farm expo 2013

Chương trình hội chợ viet nam farm expo 2013
CHƯƠNG TRÌNH HỘI CHỢ VIET NAM FARM EXPO 2013
Chúng tôi xin gởi đến quý doanh nghiệp về Chương Trình Hội Chợ Nông Sản Xuất Khẩu Việt Nam, từ ngày: 10-14/10/2013 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Tân Bình 446Hoàng Văn Thụ,P4.Quận Tân Bình. TPHCM, nhằm quảng bá sản phẩm của quý doanh nghiệp ngày càng phát triển hơn nữa trên thị trường trong và ngoài nước.
Ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng gửi đến Quý doanh nghiệp Bộ hồ sơ thông tin chương trình (đính kèm), rất mong nhận được sự quan tâm và đăng ký tham gia từ Quý doanh nghiệp
Kính chúc Quý doanh nghiệp luôn thành công trong kinh doanh.
Gỉam 20% cho Doanh Nghiệp đăng ký và thanh toán 100% trước ngày 30/06/2013
Liên Hệ : Nguyễn Tấn Phát
Gmail:
phatdongnam@gmail.com
phat@dongnam.com.vn
SP: phatdongnam
Tel: 0938700114
Trân Trọng !!!
 

phat2404

Lữ khách
#5
Chương trình hội chợ viet nam farm expo 2013

phat2404

CHƯƠNG TRÌNH HỘI CHỢ VIET NAM FARM EXPO 2013
Chúng tôi xin gởi đến quý doanh nghiệp về Chương Trình Hội Chợ Nông Sản Xuất Khẩu Việt Nam, từ ngày: 10-14/10/2013 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Tân Bình 446Hoàng Văn Thụ,P4.Quận Tân Bình. TPHCM, nhằm quảng bá sản phẩm của quý doanh nghiệp ngày càng phát triển hơn nữa trên thị trường trong và ngoài nước.
Ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng gửi đến Quý doanh nghiệp Bộ hồ sơ thông tin chương trình (đính kèm), rất mong nhận được sự quan tâm và đăng ký tham gia từ Quý doanh nghiệp
Kính chúc Quý doanh nghiệp luôn thành công trong kinh doanh.
Gỉam 20% cho Doanh Nghiệp đăng ký và thanh toán 100% trước ngày 30/06/2013
Liên Hệ : Nguyễn Tấn Phát
Gmail:
phatdongnam@gmail.com
phat@dongnam.com.vn
SP: phatdongnam
Tel: 0938700114
Trân Trọng !!!


--------

CHƯƠNG TRÌNH HỘI CHỢ VIET NAM FARM EXPO 2013
Chúng tôi xin gởi đến quý doanh nghiệp về Chương Trình Hội Chợ Nông Sản Xuất Khẩu Việt Nam, từ ngày: 10-14/10/2013 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Tân Bình 446Hoàng Văn Thụ,P4.Quận Tân Bình. TPHCM, nhằm quảng bá sản phẩm của quý doanh nghiệp ngày càng phát triển hơn nữa trên thị trường trong và ngoài nước.
Ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng gửi đến Quý doanh nghiệp Bộ hồ sơ thông tin chương trình (đính kèm), rất mong nhận được sự quan tâm và đăng ký tham gia từ Quý doanh nghiệp
Kính chúc Quý doanh nghiệp luôn thành công trong kinh doanh.
Gỉam 20% cho Doanh Nghiệp đăng ký và thanh toán 100% trước ngày 30/06/2013
Liên Hệ : Nguyễn Tấn Phát
Gmail:
phatdongnam@gmail.com
phat@dongnam.com.vn
SP: phatdongnam
Tel: 0938700114
Trân Trọng !!!
 
Last edited:

phat2404

Lữ khách
#6
Hội chợ nông sản viet nam farm expo 2013

HỘI CHỢ NÔNG SẢN VIET NAM FARM EXPO 2013
Chúng tôi xin gởi đến quý doanh nghiệp về Chương Trình Hội Chợ Nông Sản Xuất Khẩu Việt Nam, từ ngày: 10-14/10/2013 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Tân Bình 446Hoàng Văn Thụ,P4.Quận Tân Bình. TPHCM, nhằm quảng bá sản phẩm của quý doanh nghiệp ngày càng phát triển hơn nữa trên thị trường trong và ngoài nước.
Ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng gửi đến Quý doanh nghiệp Bộ hồ sơ thông tin chương trình (đính kèm), rất mong nhận được sự quan tâm và đăng ký tham gia từ Quý doanh nghiệp
Kính chúc Quý doanh nghiệp luôn thành công trong kinh doanh.
Gỉam 20% cho Doanh Nghiệp đăng ký và thanh toán 100% trước ngày 30/06/2013
Liên Hệ : Nguyễn Tấn Phát
Gmail:
phatdongnam@gmail.com
phat@dongnam.com.vn
SP: phatdongnam
YH: nguyen_tan_phat2007@yahoo.com
Tel: 0938700114
Trân Trọng !!!
 

phat2404

Lữ khách
#7
HỘI CHỢ NÔNG SẢN VIET NAM FARM EXPO 2013 Chúng tôi xin gởi đến quý doanh nghiệp về C

HỘI CHỢ NÔNG SẢN VIET NAM FARM EXPO 2013
Chúng tôi xin gởi đến quý doanh nghiệp về Chương Trình Hội Chợ Nông Sản Xuất Khẩu Việt Nam, từ ngày: 10-14/10/2013 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Tân Bình 446Hoàng Văn Thụ,P4.Quận Tân Bình. TPHCM, nhằm quảng bá sản phẩm của quý doanh nghiệp ngày càng phát triển hơn nữa trên thị trường trong và ngoài nước.
Ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng gửi đến Quý doanh nghiệp Bộ hồ sơ thông tin chương trình (đính kèm), rất mong nhận được sự quan tâm và đăng ký tham gia từ Quý doanh nghiệp
Kính chúc Quý doanh nghiệp luôn thành công trong kinh doanh.
Gỉam 20% cho Doanh Nghiệp đăng ký và thanh toán 100% trước ngày 30/06/2013
Liên Hệ : Nguyễn Tấn Phát
Gmail:
phatdongnam@gmail.com
phat@dongnam.com.vn
SP: phatdongnam
YH: nguyen_tan_phat2007@yahoo.com
Tel: 0938700114
Trân Trọng !!!

 

phat2404

Lữ khách
#11
HỘI CHỢ NÔNG SẢN VIET NAM FARM EXPO 2013
Chúng tôi xin gởi đến quý doanh nghiệp về Chương Trình Hội Chợ Nông Sản Xuất Khẩu Việt Nam, từ ngày: 10-14/10/2013 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Tân Bình 446Hoàng Văn Thụ,P4.Quận Tân Bình. TPHCM, nhằm quảng bá sản phẩm của quý doanh nghiệp ngày càng phát triển hơn nữa trên thị trường trong và ngoài nước.
Ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng gửi đến Quý doanh nghiệp Bộ hồ sơ thông tin chương trình (đính kèm), rất mong nhận được sự quan tâm và đăng ký tham gia từ Quý doanh nghiệp
Kính chúc Quý doanh nghiệp luôn thành công trong kinh doanh.
Gỉam 20% cho Doanh Nghiệp đăng ký và thanh toán 100% trước ngày 30/06/2013
Liên Hệ : Nguyễn Tấn Phát
Gmail:
phatdongnam@gmail.com
phat@dongnam.com.vn
SP: phatdongnam
YH: nguyen_tan_phat2007@yahoo.com
Tel: 0938700114
Trân Trọng !!!