Chuyên cung cấp giống và nhận vận chuyển cá còn sống , cá hô, cá chép, cá basa và một số loại khac

MrDUY

Lữ khách
#1
Doanh nghiệp chúng tôi nhận cung cấp các loại cá giống như chép kiểng,cá tra,cá hô có nguồn gốc và giấy chứng nhận.Ngoài ra chúng tôi còn nhận đơn đặt hàng về lai tạo giống cá chép và chúng tôi nhận vận chuyển các loại cá size lớn bao còn sống bằng đường hàng không.Ví dụ: cá chép Long Phụng big size, cá Koi lai big size,....Với đội ngũ trên 20 năm làm ngề giống chúng tôi tin rằng sẻ làm hại lòng yêu cầu của khách hàng.Ngoài ra chúng tôi còn nhận đào tạo học viên và chuyển giao công nghệ sản xuất giống các loại cá thủy sản nước ngọt và ếch.
Liên hệ:Đt 0939660004/ FB:https://www.facebook.com/pg/CuriousCarp/about/
[DOUBLEPOST=1494130465][/DOUBLEPOST]up
[DOUBLEPOST=1494171607][/DOUBLEPOST]up
[DOUBLEPOST=1494205318][/DOUBLEPOST]up
[DOUBLEPOST=1494239690][/DOUBLEPOST]up
[DOUBLEPOST=1494552027][/DOUBLEPOST]up cho ngày mới
[DOUBLEPOST=1494679519][/DOUBLEPOST]up
[DOUBLEPOST=1494847989][/DOUBLEPOST]up cho buổi tối
[DOUBLEPOST=1494941483][/DOUBLEPOST]up cho buổi tối
[DOUBLEPOST=1495105531][/DOUBLEPOST]up cho buổi tối
[DOUBLEPOST=1495195334][/DOUBLEPOST]up cho buổi tối
[DOUBLEPOST=1495368499][/DOUBLEPOST]up cho buổi tối
[DOUBLEPOST=1495634644][/DOUBLEPOST]up cho buổi tối
[DOUBLEPOST=1496236778][/DOUBLEPOST]up cho buổi tối
[DOUBLEPOST=1496328916][/DOUBLEPOST]up cho buổi tối
[DOUBLEPOST=1496405489][/DOUBLEPOST]up cho buổi tối
[DOUBLEPOST=1496752174][/DOUBLEPOST]up cho buổi tối
[DOUBLEPOST=1496834778][/DOUBLEPOST]up cho buổi tối


[DOUBLEPOST=1496876051][/DOUBLEPOST]up cho ngày mới
[DOUBLEPOST=1497009398][/DOUBLEPOST]up cho buổi tối
[DOUBLEPOST=1497093637][/DOUBLEPOST]up cho buổi tối
[DOUBLEPOST=1497268811][/DOUBLEPOST]up cho buổi tối
[DOUBLEPOST=1497622624][/DOUBLEPOST]up cho buổi tối
[DOUBLEPOST=1497708857][/DOUBLEPOST]up cho buổi tối
[DOUBLEPOST=1497873966][/DOUBLEPOST]up cho buổi tối
[DOUBLEPOST=1497927092][/DOUBLEPOST]up cho ngày mới
[DOUBLEPOST=1498014523][/DOUBLEPOST]up cho ngày mới
[DOUBLEPOST=1498085007][/DOUBLEPOST]up cho ngày mới
[DOUBLEPOST=1498130898][/DOUBLEPOST]up cho buổi tối
[DOUBLEPOST=1498219131][/DOUBLEPOST]up cho buổi tối
[DOUBLEPOST=1498310289][/DOUBLEPOST]up cho buổi tối
[DOUBLEPOST=1498393820][/DOUBLEPOST]up cho buổi tối
[DOUBLEPOST=1498431202][/DOUBLEPOST]up cho ngày mới
[DOUBLEPOST=1498484390][/DOUBLEPOST]up cho buổi tối
[DOUBLEPOST=1498825209][/DOUBLEPOST]up cho buổi tối
[DOUBLEPOST=1498911106][/DOUBLEPOST]up cho buổi tối
[DOUBLEPOST=1499096642][/DOUBLEPOST]up cho buổi tối
[DOUBLEPOST=1499253222][/DOUBLEPOST]up cho buổi tối