CON DÊ

Xuan Vu

_
Nông dân @
#1
Con dê không phải là chê
Nuôi dê đúng cách tiền về như chơi
Nuôi dê theo kiểu đất trời
Nghĩa là đất hẹp, nước thời lại dâng
Nuôi theo kiểu đó bâng khuâng
Lời thì chẳng có mệt thân điêu tàn
Con dê nó sống trên ngàn
Núi cao đồi rộng nắng chang khô cằn
Rẫy nương cao ráo phải chăng
Con dê ăn lá, nhọc nhằn cỏ thôi
Những nơi có núi có đồi
Thả dê hàng lũ nghìn đôi nghìn đàn
Nuôi nơi đất trũng bẻ bàng
Có ngày tiêu lịu, tan hoang của nhà
Mấy lời tâm sự thật thà
Nuôi dê thành đạt phải là đồng cao
Nuôi dê muốn được làm giàu
Rẫy hoang, đồi trống, núi cao thả bầy
Còn nuôi như chuyện đó đây
Xin mời bạn nghĩ về đây nhậu nè
 

Bài viết có nội dung tương tự

Top