Công nghệ tưới nhỏ giọt cho cây Thanh Long , cây ăn quả

  • Thread starter NGUYENCUONG CO,LTD
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: NGUYENCUONG CO,LTD
- Địa chỉ: QL1A, Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
- Tel, Fax: 062. 3630 373 - 09 3839 4142
- Email: nguyencuongpt@gmail.com
================================

Ưu điểm của hệ thống tưới nhỏ giọt
Thanh long là cây thương mại nên phải đảm bảo được một số yêu cầu mang tầm vóc quốc tế, phải đáp ứng các tiêu chuẩn mà những thị trường khó tính yêu cầu. Chuyển đổi sản xuất thanh long sạch là vấn đề sống còn của thanh long bình thuận. Và để làm được thì chỉ có một cách duy nhất là ứng dụng khoa học kỷ thuật và công nghệ duy nhất là hệ thống tưới nhỏ giọt.
Ưu điểm của hệ thống tưới nhỏ giọt là:
- nhu cầu về nước thấp.
- hệ thống có thể vận hành thường thường xuyên.
- Rất phù hợp với những vùng có nguồn nước hạn chế.
- Lưu thông không khí rất tốt tại vùng rể cây trong quá trình tưới.
- Phân bón được cung cấp qua hệ thống tưới.
- Giảm sự rửa trôi hóa chất vào môi trường.
- Giảm chi phí vận hành.
- Kiểm sóat chính xác lượng nước và phân bón.
- Độ ẩm đất đồng đều và tối ưu.
- Vùng rể tơi sốp tăng khả năng hô hấp của rể.
- Tăng hiệu quả hấp thu nước và dinh dưỡng.
- Tăng khối lượng của những rể tích cực.
- Kiểm sóat được vùng cần tưới.
- Vùng khô( không tưới): giảm được sự phát triển của cỏ dại, giảm chi phí diệt cỏ dại.
- Tạo điều kiện để nhân công và xe cơ giới đi lại dể dàng.
- Ngăn chặn sự xói mòn của đất giữa các cây trồng.
- Vùng tưới: Duy trì độ ẩm liên tục dọc theo rể cây, cho phép duy trì không khí trong vùng ướt.
- Tập trung bộ rể trong vùng ướt.
- Ngăn chặn sự phát triển độ mặn của đất trong vùng ướt.
CÔNG TY TNHH NGUYỄN CƯỜNG – CÔNG NGHỆ & THIẾT BỊ TƯỚI
Địa chỉ: QL1A - Thôn 5 – Hàm Đức – Hàm Thuận Bắc – Bình Thuận
Web: www.hethongtuoi.com - info@hethongtuoi.com
Hotline: 09 3839 4142 – Emai:nguyencuongpt@gmail.com
 
Back
Top