Cù nèo và tai tượng?

KsPTN

Có kinh nghiệm
#1
Sau 1 thời gian dài truy lùng để trả lời câu hỏi cù nèo (kèo nèo) và tai tượng khác hay giống nhau, cuối cùng đã tìm thấy tại 1 vùng sâu của tỉnh Kiên Giang. Người dân cho biết như sau:
1. Tai tượng:


Cái lá to và tròn giống tai voi nên tiền nhân gọi là tai tượng. Thân có 3 cạnh.
2. Cù nèo:


Lá nhỏ hơn, hình mác, có 2 góc nhọn tựa như cái cù nèo. Thân có 5 cạnh.
Bản thân đã ăn thử cả hai thấy có hương vị gần giống nhau, riêng cù nèo vị nhẫn hơn và thơm hơn tai tượng.
Suy đoán: chắc 2 cây này cùng họ, khác loài.