Danh sách các loại cá cảnh biển

  • Thread starter cacanhthaihoa.com
  • Ngày gửi
C

cacanhthaihoa.com

Thành viên mới
#1
Cá cảnh Thái Hòa tiếp tục cập nhật danh sách các loại cá cảnh biển phổ biến để những người mới chơi có thể phân biệt và nhận biết tên và hình dáng các loại cá, phần nào giúp người chơi có thể tiếp cận thú chơi đầy đam mê và cần có sự tìm tòi khám phá này.

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fcacanhthaihoa.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F01%2Fca-bac-si.jpg&hash=e1cf11a8e71d4e3464f3f1c3dee5d999

Cá Bác Sĩ

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fcacanhthaihoa.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F01%2Fca-bac-si-thai-lan.jpg&hash=a3db42c440e5158c862d9b008a66a0be

Cá Bác Sĩ Thái Lan

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fcacanhthaihoa.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F01%2Fca-bap-ne-xam.jpg&hash=c6e5af1e06eb209365ef53058e1e93ef

Cá Bắp Nẻ Xám

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fcacanhthaihoa.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F01%2Fca-bap-ne-xanh.jpg&hash=b05c06ae5a76dd7ed6f593cf1c7c6601

Cá Bắp Nẻ Xanh

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fcacanhthaihoa.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F01%2Fca-bo-bong-b.jpg&hash=8f9f8419beb1a0813e7153c9701c56f5

Cá Bò Bông Bi

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fcacanhthaihoa.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F01%2Fca-bo-gam.jpg&hash=f9d4bf3c80373f868e21067d7062d4c5

Cá Bò Gấm
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fcacanhthaihoa.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F01%2Fca-bo-picasso.jpg&hash=33a868056d45790b343c2848e684dc9f

Cá Bò Picasso

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fcacanhthaihoa.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F01%2Fca-bo-sao.jpg&hash=7b6f362ef3226f5ddaa0543c682d4cc2

Cá Bò Sao
Cá Nóc Chuột

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fcacanhthaihoa.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F01%2Fca-luoi-dao.jpg&hash=759e76eacdfcc4a27f93176291d65c4b

Cá Lưỡi Dao

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fcacanhthaihoa.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F01%2Fca-mo-meo.jpg&hash=a931c80982f033dbc221c770d10ca680

Cá Mó Mèo
Cá Rubi Sọc

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fcacanhthaihoa.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F01%2Fca-rubi-vang.jpg&hash=2dc433a646d6055c43104476f5155112

Cá Rubi Vàng

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fcacanhthaihoa.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F01%2Fca-son-gang.jpg&hash=abc68e9a6aa345197dc7ab4d7dbfdf5e

Cá Sơn Găng

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fcacanhthaihoa.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F01%2Fca-son-mat-xanh.jpg&hash=0319382a6f0197cd975f38ab7ac4fa80

Cá Sơn Mắt Xanh

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fcacanhthaihoa.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F01%2Fca-thia-co.jpg&hash=903f1a844547b0fd2afa5ab0a2d00b81

Cá Thia Cờ

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fcacanhthaihoa.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F01%2Fca-thia-hong.jpg&hash=07ba7668d265036e2c696f6cb7b63afc

Cá Thia Hồng

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fcacanhthaihoa.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F01%2Fca-thoi-loi-bong.jpg&hash=b67daa276ae14c579c0b1e20025179f4

Cá Thồi Lồi Bông

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fcacanhthaihoa.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F01%2Fca-thoi-loi-cam.jpg&hash=d8eff0e6c146d5453a09b0afd8cb3456

Cá Thồi Lồi Cam

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fcacanhthaihoa.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F01%2Fca-thoi-loi-duoi-en.jpg&hash=3080f8a9c91c4d4f196640a245e158aa

Cá Thồi Lồi Đuôi Én

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fcacanhthaihoa.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F01%2Fca-thoi-loi-xam.jpg&hash=178e7185294b0e66c58458984b237f30

Cá Thồi Lồi Xám

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fcacanhthaihoa.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F01%2Fca-tu-hu-khoang.jpg&hash=eb6dfd932beb8e4dc9976ccabd1c2e18

Cá Tu Hú Khoang

Các bạn có thể theo dõi danh sách cá cảnh biển các loại phần IPhần III

Trân Trọng

Nguyễn Tiến Dũng

Ca canh Thai Hoa

Website: http://cacanhthaihoa.com | Email: cacanhthaihoa@gmail.com

Tel: +84-46327 8080 | Cellphone: 09789 18008

Add: So 545 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Viet Nam
 

Đối tác


Top