Đầu ra cho thỏ thịt

thưa các anh chị,vợ chồng em ở Bắc giang.chúng e đang muốn phát triển kinh tế,làm giàu từ con Thỏ newzealand.không ngại vất vả và rủi do,chỉ sợ k bán được,anh chị nào có kinh nghiệm nuôi,quen biết trung tâm mua buôn thỏ thịt...chỉ bảo giúp e với ạ.e cảm ơn nhiều...m
 


Con gì cũng vậy. Khó nhất là đầu ra. Đầu ra mà thuận thì làm ăn mới có lái. Còn những thứ khác như vốn ít thì có thể gom dần hoặc làm nhỏ trước. Về ký thuật. Nuôi bệnh tật. Của con vật ta có thể. Khắc phục dần dần... Còn mối đầu ra là khó.
 


Back
Top