Dự án nuôi lươn không cần bùn

dinhngocsonle@gmail.com

Thành viên mới
#1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


PHƯƠNG ÁN
Đầu tư nuôi Lươn thương phẩm


I. PHẦN MỞ ĐẦU
- Họ và tên: ……………………………………………
- Năm sinh: ……………………..
- Số CMND: ………………, cấp ngày ………….. tại Công an …………..
- Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………….
- Nghề nghiệp:
- Điện thoại: 0938.466.625

II. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ
1. Địa điểm đầu tư
Diện tích đang dự kiến sản xuất:
- Địa chỉ: …………………………………………………………………..
Với tổng diện tích đất ………….. m2 đang chuẩn bị đầu tư xây dựng 05 hồ nuôi Lươn thương phẩm với diện tích là 75 m2 (15 m2 /hồ) với tổng số Lươn giống là 1.000 kg.
- Hình thức đầu tư: Xây dựng hồ nuôi, mua con giống, thức ăn, thuốc, trang thiết bị phục vụ chăn nuôi.
2. Mục tiêu đầu tư
- Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng hình thành và phát triển nền nông nghiệp đô thị.
- Từng bước chuyển dịch cơ cấu vật nuôi từ nuôi Heo sang nuôi Lươn để tránh gây ô nhiễm môi trường.
- Tạo việc làm và phát triển kinh tế gia đình.
3. Sự cần thiết đầu tư phương án
Lươn sống thích hợp trong môi trường nước ngọt, ít bệnh, nuôi mau lớn. Trong 6 tháng Lươn có thể tăng trưởng dao động từ 10 - 11 lần trọng lượng so với trọng lượng Lươn giống ban đầu. Lươn là loài sinh sản lưỡng tính, ăn tạp, hệ số tiêu tốn thức ăn ở Lươn con là 6%. Với đặc tính của Lươn dễ nuôi không gây ô nhiễm môi trường, mang lại giá trị kinh tế và nhu cầu của thị trường rất lớn.
4. Quy mô và tổng vốn đầu tư
Hiện trạng: Đang chuẩn bị đầu tư.
Tổng vốn chuẩn bị đầu tư xây dựng 5 hồ nuôi Lươn, Lươn giống, thức ăn, thuốc và các trang thiết bị kèm theo (máy bơm, giếng, tủ đông, máy xay…) là 770 triệu đồng. Cụ thể như sau:
ĐVT: Triệu đồng

STT Hạng mục Tổng kinh phí Trong đó
Vốn tự có Vốn vay
I Đầu tư vốn cố định 95 27 68
1 Xây dựng 5 hồ
(3m x 5m x 1m) 75 25 50
2 Mua 1 cái tủ đông 7,2 7,2
3 Đóng 1 cái giếng 6 6
4 Mua 1 cái máy xay cá 2 2
5 Mua 1 cái máy bơm 2,8 2,8
6 Chi phí khác (ống nước, van, nước, dây) 2 2

II Đầu tư vốn lưu động
cho 1 lứa nuôi 6 tháng
với 1.000 kg Lươn giống 675 205 470
1 Lươn giống 1.000 kg
(370 ngàn đồng/kg/40 con) 370 370
2 Thức ăn (bình quân): 280 180 100
- Cá biển và các phụ phẩm khác
(40.000 kg * 7.000 đồng/kg) 280 180 100
3 Điện 12 12
4 Thuốc thú y 3 3
5 Chi phí khác 10 10
TỔNG CỘNG 770 232 538

Dự kiến mở rộng đầu tư qua từng năm:
- Năm 2014 mở rộng đầu tư thêm 05 hồ diện tích 75 m2 nâng tổng số hồ nuôi lên 10 hồ với diện tích 150 m2
- Tăng thêm 1.000 kg Lươn giống, nâng tổng số lượng Lươn nuôi đạt khoảng 2.000 kg.
- Tổng thu nhập bình quân hàng năm tăng thêm khoảng 50%.
- Năm 2015 mở rộng đầu tư thêm 5 hồ diện tích 100 m2 nâng tổng số hồ nuôi lên 15 hồ với diện tích 250 m2
- Tăng thêm 1.500 kg Lươn giống, nâng tổng số lượng Lươn nuôi đạt khoảng 3.500 kg.
- Tổng thu nhập bình quân hàng năm tăng thêm khoảng 30%.
5. Phương án nguồn vốn để thực hiện phương án
- Tổng vốn đầu tư là 770 triệu đồng, trong đó:
+ Vốn tự có là: 232 triệu đồng.
+ Vốn đề nghị vay là: 538 triệu đồng.
- Thời gian vay:
+ Đầu tư vốn cố định: 03 năm.
+ Đầu tư vốn lưu động: Theo chu kỳ sản xuất (6 tháng/lứa).
6. Đánh giá về phương diện tổ chức, quản lý thực hiện phương án
Gia đình gồm 02 người (tôi và vợ) trực tiếp nuôi, chăm sóc và quản lý. Không thuê lao động.
7. Quy trình nuôi Lươn
- Nhập Lươn giống được 4 tháng tuổi sau đó thả vào hồ xi măng và nuôi đến khi xuất bán là sau 6 tháng.
- Chăm sóc:
+ Bắt đầu cho ăn cá biển xay: 01 ngày/lần.
+ Vệ sinh chuồng trại: 01 tuần/lần.
+ Thay nước: 01ngày/02 lần.
Giai đoạn này Lươn rất ít bệnh, tỷ lệ hao hụt rất thấp.
8. Tiêu thụ sản phẩm
100% Lươn thương phẩm sẽ bán cho Chợ đầu mối Nông sản thực phẩm Bình Điền - TP. HCM
9. Hiệu quả kinh tế
Thu nhập từ nuôi Lươn:
Mỗi lứa nuôi 1.000 kg Lươn giống, sau 6 tháng thả nuôi khi đã trừ đi hao hụt tôi có khoảng 10.000 kg Lươn thương phẩm giá bán bình quân là 110.000 đồng/kg.
- Doanh thu:
+ Doanh thu 1 lứa nuôi (6 tháng/lứa):
10.000 kg * 110.000 đ/kg = 1.100 triệu đồng
+ Doanh thu 01 năm:
1.100 triệu đồng x 02 lứa = 2.200 triệu đồng
- Vốn đầu tư lưu động sản xuất trong 01 năm:
675 triệu/lứa x 02 lứa = 1.350 triệu đồng
- Lợi nhuận thu được trong 01 năm: 2.200 triệu đồng – 1.350 triệu đồng = 850 triệu đồng.
10. Dự kiến tiến độ triển khai thực hiện, phương án trả nợ từng năm
a) Dự kiến tiến độ triển khai thực hiện phương án
- Thời gian xây dựng hồ nuôi Lươn, mua trang thiết bị máy móc: 60 ngày
- Thời gian thả Lươn giống: Sau 20 ngày từ khi hoàn thành xây dựng hồ nuôi.
- Sau 6 tháng nuôi: Bắt đầu xuất bán với số lượng lớn theo mỗi kỳ thu hoạch.
b) Phương án trả nợ qua cụ thể như sau:
- Vốn lưu động: Trả 470 triệu đồng và lãi vay. Sau khi thanh toán khoản vay vào cuối kỳ đề nghị được tiếp tục vay lại để tái đầu tư mới cho kỳ tiếp theo.
- Vốn cố định:
+ Năm 2014: trả 18 triệu đồng và tiền lãi vay;
+ Năm 2015: trả 20 triệu đồng và tiền lãi vay;
+ Năm 2016: trả 30 triệu đồng và tiền lãi vay.
11. Tài sản đảm bảo nợ vay
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số ……………, người sử dụng là Ông ………………….., diện tích ……….. m2 tại ấp …………………………………….
- Tài sản hình thành từ kinh doanh.

XÁC NHẬN CỦA
ĐỊA PHƯƠNG CHỦ ĐẦU TƯ
………….., Ngày tháng năm 2013

--------
 

Last edited:

namnongdan

Có kinh nghiệm
#3
Toppic này nên đóng lại ở đây. Vì thiếu thực tế và đã có nhiều chuyên muc bổ ích về con lươn rồi Bạn ạ.
 

tathuy23

Cuộc đời sướng hay khổ là do mình tự cảm nhận
#4
Dự bán của bạn còn thiếu khá nhiều, theo mình để nó đầy đủ và hoàn thiện hơn bạn nên có 1 bản kế hoạch, bản tài chính, bản mô tả vật nuôi, Nếu bạn không ngại thì mình sẽ cùng bạn làm dự án trên, chúc bạn thành công
SDT 01688306447
 

ngocgiangphan

Thành viên mới
#5
trả lời về nuôi lươn

Bạn tính toán ko thực tế có thể làm hại nông dân.Với điều kiện hiện tại thì nuôi lươn lời rất ít mà rủi ro cực kì cao.tôi phân tích cho bạn 2 điểm trong dự án của bạn nhá.thứ 1:về giống với giá 370 ngàn đồng/kg giống thì mỗi kg lươn thương phẩm phải chịu 37 ngàn tiền giống.thứ 2 là thức ăn.với giá cá tạp hiện nay cộng thuốc thú y thì mỗi kg thức ăn ko dưới 14 ngàn mà 1 kg lươn tăng trọng thì cần 4 kg thức ăn vậy ta cộng thức ăn và giống 37+56 =93 ngàn cho một kg lươn thương phẩm mà giá bán là 110 ngàn còn điện nước mỗi ngày thay bao nhiêu khối với giá điện như hiện nay thì lãi dc bao nhiêu?còn bao nhiêu chi phí khác nữa .chưa kể lươn chết ai sẽ bảo đảm cho bạn hay lại Đoàn Kim Sơn?chúng ta đang ru ngủ nông dân là những người rất ngèo mà lại dụ họ vào môi hình vẽ ra lợi nhuận cao để bán giống thì ác quá.chỉ có ở miền quê có thể nuôi ít 1,2 hồ sau đó tự đi kiếm cá về xay cho lươn ăn thì may ra có lãi giống tự đi ra ruộng vớt chứng lươn về ấp thì dc.một vài chia sẻ mong các bạn phản biện.
 

dinhngocsonle@gmail.com

Thành viên mới
#6
Bạn tính toán ko thực tế có thể làm hại nông dân.Với điều kiện hiện tại thì nuôi lươn lời rất ít mà rủi ro cực kì cao.tôi phân tích cho bạn 2 điểm trong dự án của bạn nhá.thứ 1:về giống với giá 370 ngàn đồng/kg giống thì mỗi kg lươn thương phẩm phải chịu 37 ngàn tiền giống.thứ 2 là thức ăn.với giá cá tạp hiện nay cộng thuốc thú y thì mỗi kg thức ăn ko dưới 14 ngàn mà 1 kg lươn tăng trọng thì cần 4 kg thức ăn vậy ta cộng thức ăn và giống 37+56 =93 ngàn cho một kg lươn thương phẩm mà giá bán là 110 ngàn còn điện nước mỗi ngày thay bao nhiêu khối với giá điện như hiện nay thì lãi dc bao nhiêu?còn bao nhiêu chi phí khác nữa .chưa kể lươn chết ai sẽ bảo đảm cho bạn hay lại Đoàn Kim Sơn?chúng ta đang ru ngủ nông dân là những người rất ngèo mà lại dụ họ vào môi hình vẽ ra lợi nhuận cao để bán giống thì ác quá.chỉ có ở miền quê có thể nuôi ít 1,2 hồ sau đó tự đi kiếm cá về xay cho lươn ăn thì may ra có lãi giống tự đi ra ruộng vớt chứng lươn về ấp thì dc.một vài chia sẻ mong các bạn phản biện.
Cám ơn bạn Ngọc Giang đã góp ý cho phương án nuôi lươn của mình,
1.Về con giống 370/kg:Trong phương án tôi đưa ra giá lươn giống cao nhất,
2.Về thu nhập bán lươn thương phẩm:Giá thấp nhất,
3.Trong thời gian nuôi 6 tháng:Lươn tăng trọng 10-11 lần ban đầu,
4.Vấn đề thức ăn:Hiện tại tôi cho ăn cá tạp(10),phụ phẩm heo,gà,(4)ốc bưu vàng(5).Nhờ bạn tính lại dùm có gì góp ý để giúp cho nông dân nuôi có lãi trong mô hình này nhé.(Cá ở TP.HCM không có giá 7k là đúng)
 

ngocgiangphan

Thành viên mới
#7
Cám ơn bạn Ngọc Giang đã góp ý cho phương án nuôi lươn của mình,
1.Về con giống 370/kg:Trong phương án tôi đưa ra giá lươn giống cao nhất,
2.Về thu nhập bán lươn thương phẩm:Giá thấp nhất,
3.Trong thời gian nuôi 6 tháng:Lươn tăng trọng 10-11 lần ban đầu,
4.Vấn đề thức ăn:Hiện tại tôi cho ăn cá tạp(10),phụ phẩm heo,gà,(4)ốc bưu vàng(5).Nhờ bạn tính lại dùm có gì góp ý để giúp cho nông dân nuôi có lãi trong mô hình này nhé.(Cá ở TP.HCM không có giá 7k là đúng)
tôi cũng đi tìm hiểu thực tế mô hình nuôi lươn ở một số nơi.(vì tôi cũng quan tâm tới con vật này)tôi thấy có 1 số điểm ko thể khó khăn với người nuôi là nguồn thức ăn,trung bình 1 tấn lươn thịt cần tới 4 tần thức ăn trong 6 tháng,điều này chỉ một số ít người chủ động dc nguồn thức ăn giá rẻ thì mới có lợi nhuận vì số lượng thức ăn cần lớn như vậy và giá thức ăn sẽ từ từ tăng.Tôi có ra chợ bình điền nơi cung cấp cá tạp lớn nhất vn họ nói 1kg cá tạp ko dưới 12 ngàn còn ốc bưu vàng gần 20 ngàn 1 kg còn cho ăn lung tung đầu cá hoặc mang cá xay thì lươn chết hàng loạt còn chỗ bạn giá thức ăn mấy ngàn bạn đã mua thử chưa?về giống loại 40 con/1kg thì nếu nuôi tốt sau 6 tháng cũng chỉ tăng trọng 7 lần mà giá giống thì hiện nay ko rẻ chỉ có những người cung cấp giống là lãi khủng như anh bạn tôi nuôi ở vĩnh lộc bình chánh dc 2 năm với số vốn bỏ ra 100 triệu sau 6 tháng lời dc 20 triệu chưa tính tiền xây bể.đấy là nuôi tốt ko hao hụt mà thức ăn cũng đi xin dc khá nhiều(anh này mua giống có 300 ngàn 1kg loại 40 con ở củ chi chứ đoàn kim sơn còn bán tới gàn 400 cơ) .đây là những gì tôi tận mắt chứng kiến
 

H

hienphuc3

Guest
#9
ôi...đang tìm hĩu vấn đề này... mà các anh chị chú bác nói làm nhục chí rồi đó @@. hjx hjx.
cứ tưởng dễ ăn
 
#10
Chăn nuôi thủy sản mà tính kiểu "đếm cua trong lổ" của chủ topic thì ngân hàng tăng thêm tỉ lệ nợ xấu. Vật nuôi ăn trong nước, bài tiết trong nước thì tỉ lệ rủi ro cao gấp nhiều lần gia súc, gia cầm. Kế đến là giá thức ăn ngày càng tăng, thuốc dỏm, thương lái ép giá, tỉ lệ bình quân người sử dụng thấp(thị trường hẹp), chi phí đầu tư cao(khó mở rộng diện tích, lâu thu hồi vốn đầu tư cơ bản). Giải quyết được những bài toán khó như đã kể trên chưa chắc khi xuất bán được con lươn có lời. Phải chủ động sản xuất được con giống thì may ra còn có lời chứ giá con giống 300-400k thì "miễn bàn". Thật tế là tôi nuôi cá kiểng đã chủ động được con giống mà tính ra còn chưa có lời, giờ vẫn còn chạy 67 nản luôn, chưa có cơ hội đổi con xế ngon ngon để đi. Chủ topic lên kế hoạch chi tiết vay ngân hàng đầu tư nuôi lươn ai mà nghe theo thì "bán vợ đợ con" cũng không kịp thời gian trả vốn vay.

Cách đây vài ngày bản tin nông nghiệp của HTV cũng đưa tin về việc chủ động được giống lươn của Đoàn Kim Sơn. Với góc nhìn của người chăn nuôi thủy sản thì biên tập viên bản tin nông nghiệp thiếu kiến thức về nông nghiệp đã đưa tin không đúng có thể gây thiệt hại cho nhiều người nếu họ tin những gì HTV đưa tin là đúng. Dàn hồ nuôi cá kiểng của tui ít nhất là gấp 2 lần dàn hồ của Đoàn Kim Sơn mà hơn 3 năm nay tổng cộng chưa xuất ra được 1 tấn cá thương phẩm mà dàn hồ của Đoàn Kim Sơn xuất ra được vài chục tấn lươn giống thì chỉ có "bom". Chưa tới 100m2 hồ nuôi thủy sản mà chứa được số lượng cỡ đó thì chỉ có chất bom vào mới đủ số. Vậy mà mấy tay phóng viên làm phóng sự cứ nhắm mắt mà nói không để ý đến cái cơ bản.
 
Last edited:
#12
tôi cũng đi tìm hiểu thực tế mô hình nuôi lươn ở một số nơi.(vì tôi cũng quan tâm tới con vật này)tôi thấy có 1 số điểm ko thể khó khăn với người nuôi là nguồn thức ăn,trung bình 1 tấn lươn thịt cần tới 4 tần thức ăn trong 6 tháng,điều này chỉ một số ít người chủ động dc nguồn thức ăn giá rẻ thì mới có lợi nhuận vì số lượng thức ăn cần lớn như vậy và giá thức ăn sẽ từ từ tăng.Tôi có ra chợ bình điền nơi cung cấp cá tạp lớn nhất vn họ nói 1kg cá tạp ko dưới 12 ngàn còn ốc bưu vàng gần 20 ngàn 1 kg còn cho ăn lung tung đầu cá hoặc mang cá xay thì lươn chết hàng loạt còn chỗ bạn giá thức ăn mấy ngàn bạn đã mua thử chưa?về giống loại 40 con/1kg thì nếu nuôi tốt sau 6 tháng cũng chỉ tăng trọng 7 lần mà giá giống thì hiện nay ko rẻ chỉ có những người cung cấp giống là lãi khủng như anh bạn tôi nuôi ở vĩnh lộc bình chánh dc 2 năm với số vốn bỏ ra 100 triệu sau 6 tháng lời dc 20 triệu chưa tính tiền xây bể.đấy là nuôi tốt ko hao hụt mà thức ăn cũng đi xin dc khá nhiều(anh này mua giống có 300 ngàn 1kg loại 40 con ở củ chi chứ đoàn kim sơn còn bán tới gàn 400 cơ) .đây là những gì tôi tận mắt chứng kiến
đúng nuôi lươn khó nhất là nguồn thức ăn
 

buicongkt

nhân bất thập toàn
#13
đúng nuôi lươn khó nhất là nguồn thức ăn
nơi tôi sống thức ăn cho lươn rất nhiều và rẻ. tôi chỉ ngại nhất là nguồn giống, vì khi mua ngoài chợ về úm để nuôi thương phẩm lươn chết rất nhiều tỷ lệ trên 50%( chắc do nguồn nước vì tôi úm và nuôi bằng nước giếng đất nên lươn bị sốc nước nên chết nhiều)
 

anhmytran

_
Nông dân @
#15
Tôi mà nuôi lươn thì không bao giờ vay tiền nợ lãi.
Thà nuôi con vật trên cạn còn chắc hơn. Nếu có nuôi
thì cũng tay mình làm ra, từ nhỏ đến lớn, chứ không
bỏ vốn lớn, nhỡ một cái thì trắng tay.

Ngân hàng ở Mỹ cũng không cho vay mà chưa thấy làm ra
tiền. Nó cứ đòi bản khai thuế các năm trước, coi gần
đây thu nhập có hơn xưa không. Nếu hơn ít, nó cho vay
ít. Nếu hơn nhiều, nó cho vay nhiều. Nó cũng biết người
vay mà vỡ nợ, thì nó cũng mất bát cháo. Cho dù nó bỏ tù
người vay, thì bát cháo bị mất vẫn không lấy lại được.
Chẳng ai muốn thua lỗ, nhưng nghề ngân hàng tì phải chắc
lép, không bao giờ tin vào dự án.
 
H

HUNG NGUYEN 12369874

Guest
#16
Tôi cũng là nông dân !
Điều quan trọng mà lâu nay ít ai bàn đến .
Hiện nay các kỹ sư Nông Nghiệp Việt Nam chưa nghiên cứu thức ăn cho ngành chăn nuôi , điều này quyết định sự thành bại của các bạn các nhà chăn nuôi . Nếu như tạo ra thức ăn giá rẻ chắc chắn các bạn thành công trong chăn nuôi.
vd ; cũng giống như công ty CP không có lãi trong chăn nuôi nhưng lại có lãi từ mua bán của các hộ chăn nuôi và mua bán thức ăn chăn nuôi.
Vậy các bạn nên làm bài toán kinh tế cho việc chế biến thức ăn cho con lươn bằng những thực phẩm khác ngoài cá hoặc ít cá để giá thành hạ xuống , vậy cần có những phụ phẩm đủ dinh dưỡng cho con lươn ngoài ra tạo mùi cho con lươn thích . vậy có kinh tế hơn không ?
Tôi thấy Việt Nam phụ thuộc nguồn thức ăn chăn nuôi ngoài nước , làm sao cạnh tranh được với người ta , đừng vội đổ tội cho thị trường
- bài có tính chất tham khảo !
 

Ẩn cư

Thành viên mới
#17
nơi tôi sống thức ăn cho lươn rất nhiều và rẻ. tôi chỉ ngại nhất là nguồn giống, vì khi mua ngoài chợ về úm để nuôi thương phẩm lươn chết rất nhiều tỷ lệ trên 50%( chắc do nguồn nước vì tôi úm và nuôi bằng nước giếng đất nên lươn bị sốc nước nên chết nhiều)
không phải đâu bạn àh minh cũng dưỡng lươn bằng nước giếng mà. cũng không phải xống pH đâu. mà gio con lươn bạn mua đả qua quá nhiều mối rồi con lươn không còn khõe mạnh nữa ,chứ mình lấy lươn từ ngoài HÀ TĨNH vào tận TPHCM mà tị lệ sống của mình vẫn đạt 97-98% không những thế con lươn ăn tất khõe. nơi bạn ở là ở đâu mình sẽ chỉ cho bạn cách dưỡng lươn.,đây là kết quả của mình từ nguôn lươn từ HÀ TĨNH VÀO TPHCM NHÉ.
Copy of 2014-03-30 15.37.36.jpg
Copy (2) of 2014-03-30 15.41.03.jpg
Copy (2) of Copy of 2014-03-30 15.37.36.jpg
Copy (3) of 2014-03-30 15.37.36.jpg
Copy (4) of 2014-03-30 15.37.36.jpg Copy (5) of 2014-03-30 15.37.36.jpg CÒN với giá con giông và cách tính toán của dinhngocsonle.thì mình chác là nếu bạn nuôi thì chừng này năm sau thì bạn không biết còn nhà mà ở nữa không. chăn nuôi không dể hốt bạc vậy đâu bạn àh. dể thế thì nông dân mình đã bớt khỗ rồi. hảy thực tế 1 chút đi
 

buicongkt

nhân bất thập toàn
#18
không phải đâu bạn àh minh cũng dưỡng lươn bằng nước giếng mà. cũng không phải xống pH đâu. mà gio con lươn bạn mua đả qua quá nhiều mối rồi con lươn không còn khõe mạnh nữa ,chứ mình lấy lươn từ ngoài HÀ TĨNH vào tận TPHCM mà tị lệ sống của mình vẫn đạt 97-98% không những thế con lươn ăn tất khõe. nơi bạn ở là ở đâu mình sẽ chỉ cho bạn cách dưỡng lươn.,đây là kết quả của mình từ nguôn lươn từ HÀ TĨNH VÀO TPHCM NHÉ. Xem file đính kèm 918 Xem file đính kèm 919 Xem file đính kèm 920 Xem file đính kèm 921 Xem file đính kèm 922 Xem file đính kèm 923 CÒN với giá con giông và cách tính toán của dinhngocsonle.thì mình chác là nếu bạn nuôi thì chừng này năm sau thì bạn không biết còn nhà mà ở nữa không. chăn nuôi không dể hốt bạc vậy đâu bạn àh. dể thế thì nông dân mình đã bớt khỗ rồi. hảy thực tế 1 chút đi
chào bạn. mình đang sống tại kon tum, lươn nhỏ ở chỗ mình bán đầy 80k/kg nhưng mình đã nghe trên diễn đàn chỉ cách nuôi và mình đã làm chuồng nuôi và nuôi thử nghiệm hơn 20kg giống kết quả là chết ko còn 1 con.hiện nay mình đã bỏ ko nuôi lươn nữa.
 

tuanx7

Thành viên mới
#19
Cám ơn bạn Ngọc Giang đã góp ý cho phương án nuôi lươn của mình,
1.Về con giống 370/kg:Trong phương án tôi đưa ra giá lươn giống cao nhất,
2.Về thu nhập bán lươn thương phẩm:Giá thấp nhất,
3.Trong thời gian nuôi 6 tháng:Lươn tăng trọng 10-11 lần ban đầu,
4.Vấn đề thức ăn:Hiện tại tôi cho ăn cá tạp(10),phụ phẩm heo,gà,(4)ốc bưu vàng(5).Nhờ bạn tính lại dùm có gì góp ý để giúp cho nông dân nuôi có lãi trong mô hình này nhé.(Cá ở TP.HCM không có giá 7k là đúng)
bác sơn ơi có đúng ko đó .em đng nuôi nè.bác cho em hỏi bác lấy giống ở đâu ,loại bao nhiêu cơn/1kl mà sau 6 tháng là xuất với trọng lượng bạc đưa ra vậy .chứ em thấy cách tính của bác thì ok nhưng bà con nông dân nuôi liệu có làm được ko vì như em đang nuôi thì kông được .có gì bác chỉ giáo em với .em cảm ơn