Festival trái cây Việt Nam lần thứ nhất tại Mỹ Tho-Tiền Giang

Tóm tắt chương trình Festival trái cây Việt Nam lần thứ I - năm 2010

<table id="table1" style="border-collapse: collapse;" border="1" width="99%"><tbody><tr><td align="center" bgcolor="#b3fafd" width="70">Thời gian</td> <td align="center" bgcolor="#b3fafd" width="523">Chương trình</td> <td align="center" bgcolor="#b3fafd">Địa điểm</td> <td align="center" bgcolor="#b3fafd" width="111">Đơn vị thực hiện</td> <td align="center" bgcolor="#b3fafd" width="110">Đơn vị phối hợp</td></tr> <tr> <td bgcolor="#ffffd7" width="70">1</td> <td bgcolor="#ffffd7" width="523">Ngày 19/4</td> <td bgcolor="#ffffd7"> </td> <td bgcolor="#ffffd7" width="111"> </td> <td bgcolor="#ffffd7" width="110"> </td></tr> <tr> <td width="70">09:00’</td> <td width="523">Khai mạc Hội chợ, triển lãm</td> <td>Hùng Vương</td> <td width="111">CAT Event & IFA</td> <td width="110">Sở Công Thương </td></tr> <tr> <td width="70">09:00’</td> <td width="523">Thiết lập kỷ lục Việt Nam</td> <td> </td> <td width="111"> </td> <td width="110"> </td></tr> <tr> <td width="70"> </td> <td width="523"> Kỷ lục “Tứ Linh 1000 năm thương nhớ Thăng Long”</td> <td>SK 2</td> <td width="111">CAT Event</td> <td width="110">TT BTC</td></tr> <tr> <td width="70"> </td> <td width="523"> Kỷ lục Rồng vẽ bằng nghệ thuật graffiti dài nhất Việt Nam</td> <td>Hùng Vương</td> <td width="111">CAT Event</td> <td width="110">TT BTC</td></tr> <tr> <td width="70"> </td> <td width="523"> Kỷ lục bản đồ Việt Nam được kết bằng trái cây lớn nhất</td> <td>SK 2</td> <td width="111">CAT Event</td> <td width="110">TT BTC</td></tr> <tr> <td width="70">09:00’</td> <td width="523">Khai mạc Hội thi Trái ngon & An toàn</td> <td>Đường Rạch Gầm (Trung tâm Hội nghị)</td> <td width="111">Viện cây ăn quả miền Nam</td> <td width="110">Cục trồng trọt, Sở Nông nghiệp & PTNT </td></tr> <tr> <td width="70">10:00’</td> <td width="523">Khai mạc Hội thi nghệ thuật tạo hình bằng trái cây</td> <td>Nhà Thiếu nhi</td> <td width="111">IFA</td> <td width="110">Sở VHTT & DL</td></tr> <tr> <td width="70">10:00’</td> <td width="523">Khai mạc Hội thi trưng bày cây, sinh vật cảnh</td> <td>Đường Yersin</td> <td width="111">Hội Sinh vật cảnh Tiền Giang</td> <td width="110">Sở Nông nghiệp & PTNT</td></tr> <tr> <td width="70">10:30’</td> <td width="523">Khai mạc Lễ hội ẩm thực "Hương Việt" (diễn ra đến hết kỳ Festival)</td> <td>Đường 30/4</td> <td width="111">CAT Event</td> <td width="110">Sở VHTT&DL, Hội Phụ nữ</td></tr> <tr> <td width="70">20:00’</td> <td width="523">Lễ khai mạc</td> <td>SK 1</td> <td width="111">CAT Event</td> <td width="110">TT BTC</td></tr> <tr> <td width="70"> </td> <td width="523"> Nghi thức khai mạc</td> <td> </td> <td width="111"> </td> <td width="110"> </td></tr> <tr> <td width="70"> </td> <td width="523"> Chương trình nghệ thuật tổng hợp </td> <td> </td> <td width="111"> </td> <td width="110"> </td></tr> <tr> <td width="70"> </td> <td width="523"> Lễ hội đường phố</td> <td> </td> <td width="111"> </td> <td width="110"> </td></tr> <tr> <td width="70"> </td> <td width="523"> Lễ hội pháo hoa nghệ thuật</td> <td> </td> <td width="111"> </td> <td width="110"> </td></tr> <tr> <td bgcolor="#ffffd7" width="70">2</td> <td bgcolor="#ffffd7" width="523">Ngày 20/4</td> <td bgcolor="#ffffd7"> </td> <td bgcolor="#ffffd7" width="111"> </td> <td bgcolor="#ffffd7" width="110"> </td></tr> <tr> <td width="70">08:00’</td> <td width="523">Hội thảo quốc tế: “Trái cây Việt Nam; “Cơ hội và thách thức của trái cây Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế”</td> <td>TT Hội nghị</td> <td width="111">IFA </td> <td width="110">Viện Nghiên cứu Cây ăn quả Miền Nam</td></tr> <tr> <td width="70">08:00'</td> <td width="523">Hội thi thiếu nhi vẽ tranh: "Em yêu quê hương" </td> <td>Đường Hùng Vương (dưới chân Rồng)</td> <td width="111">Sở GDĐT, Nhà thiếu nhi</td> <td width="110">CAT Event</td></tr> <tr> <td width="70">15:00’</td> <td width="523">Khai mạc giải bóng đá chân đất “Nông dân sông Tiền”</td> <td>Sân vận động TG</td> <td width="111">Hội Nông dân, Sở VHTT & DL </td> <td width="110">CAT Event </td></tr> <tr> <td width="70">19:00’</td> <td width="523">Khai mạc Lễ hội Chợ nổi Cái Bè (Diễn ra trong 3 ngày, từ 20 – 22/4)</td> <td>TT Cái Bè</td> <td width="111">CAT Event </td> <td width="110">UBND huyện Cái Bè </td></tr> <tr> <td width="70"> </td> <td width="523"> Chợ trái cây & sản vật trên sông</td> <td> </td> <td width="111"> </td> <td width="110"> </td></tr> <tr> <td width="70"> </td> <td width="523"> Sân khấu ca cổ trên sông</td> <td> </td> <td width="111"> </td> <td width="110"> </td></tr> <tr> <td width="70"> </td> <td width="523"> Tour phục vụ khách trên sông</td> <td> </td> <td width="111"> </td> <td width="110"> </td></tr> <tr> <td width="70"> </td> <td width="523"> Trang trí trên bộ</td> <td> </td> <td width="111"> </td> <td width="110"> </td></tr> <tr> <td width="70"> </td> <td width="523"> Lễ hội pháo hoa nghệ thuật</td> <td> </td> <td width="111"> </td> <td width="110"> </td></tr> <tr> <td width="70">19:30’ - 22:00'</td> <td width="523">Chung kết 1 “Duyên dáng miệt vườn” + ca múa nhạc & tạp kỹ tổng hợp</td> <td>SK 1</td> <td width="111">CAT Event + IFA </td> <td width="110">Sở VHTT & DL</td></tr> <tr> <td width="70">19:30’ - 22:00'</td> <td width="523">Chương trình ca múa nhạc tổng hợp</td> <td>SK 2</td> <td width="111">CAT Event</td> <td width="110">Sở VHTT & DL</td></tr> <tr> <td bgcolor="#ffffd7" width="70">3</td> <td bgcolor="#ffffd7" width="523">Ngày 21/4</td> <td bgcolor="#ffffd7"> </td> <td bgcolor="#ffffd7" width="111"> </td> <td bgcolor="#ffffd7" width="110"> </td></tr> <tr> <td width="70">08:00’</td> <td width="523">Hội thảo: "Vườn cây ăn trái - gắn với phát triển du lịch sinh thái miệt vườn"</td> <td>TT Hội nghị</td> <td width="111">Sở VHTT&DL + IFA</td> <td width="110"> </td></tr> <tr> <td width="70">19:00’</td> <td width="523">Lễ hội tại Trung tâm thương mại trái cây (SATRA) kết hợp với các vùng trái cây trọng điểm (Diễn ra trong 3 ngày, từ 21-23/4)</td> <td>SATRA Hòa Khánh</td> <td width="111">CAT Event</td> <td width="110">Sở Công thương, SATRA </td></tr> <tr> <td width="70"> </td> <td width="523">Sân khấu nghệ thuật tổng hợp</td> <td> </td> <td width="111"> </td> <td width="110"> </td></tr> <tr> <td width="70"> </td> <td width="523"> Chợ trái cây</td> <td> </td> <td width="111"> </td> <td width="110"> </td></tr> <tr> <td width="70"> </td> <td width="523"> Hội chợ hàng Việt</td> <td> </td> <td width="111"> </td> <td width="110"> </td></tr> <tr> <td width="70"> </td> <td width="523"> Diễu hành xe hoa</td> <td> </td> <td width="111"> </td> <td width="110"> </td></tr> <tr> <td width="70"> </td> <td width="523"> Lễ hội trái cây </td> <td> </td> <td width="111"> </td> <td width="110"> </td></tr> <tr> <td width="70">19:30’ - 22:00'</td> <td width="523">Chung kết xếp hạng “Duyên dáng thôn nữ miệt vườn” - Chương trình ca múa nhạc & tạp kỹ </td> <td>SK 1</td> <td width="111">CAT Event + IFA </td> <td width="110">Sở VHTT & DL</td></tr> <tr> <td width="70">19:30’ - 22:00'</td> <td width="523">Chương trình giao lưu các ca sĩ từ TP. Hồ Chí Minh</td> <td>SK 2</td> <td width="111">CAT Event</td> <td width="110">Sở GDĐT</td></tr> <tr> <td bgcolor="#ffffd7" width="70">4</td> <td bgcolor="#ffffd7" width="523">Ngày 22/4</td> <td bgcolor="#ffffd7"> </td> <td bgcolor="#ffffd7" width="111"> </td> <td bgcolor="#ffffd7" width="110"> </td></tr> <tr> <td width="70">08:00’</td> <td width="523">Hội thảo: "Liên kết 4 nhà - giải pháp cơ bản nâng cao giá trị trái cây Việt Nam"</td> <td>TT Hội nghị</td> <td width="111">IFA </td> <td width="110">Sở NN & PTNT</td></tr> <tr> <td width="70">08:00’</td> <td width="523">Thi nấu ăn không chuyên</td> <td>Đường 30-4</td> <td width="111">CAT Event</td> <td width="110">Hội Phụ nữ tỉnh Tiền Giang</td></tr> <tr> <td width="70">19:30’ - 22:00'</td> <td width="523">Chương trình dân ca 3 miền và ca múa nhạc & tạp kỹ tổng hợp</td> <td>SK 1</td> <td width="111">CAT Event</td> <td width="110">Sở VHTT&DL</td></tr> <tr> <td width="70">19:30’ - 22:30'</td> <td width="523">Liên hoan tiến hát học sinh sinh viên Tiền Giang</td> <td>SK 2</td> <td width="111">CAT Event</td> <td width="110">Sở GDĐT</td></tr> <tr> <td bgcolor="#ffffd7" width="70">5</td> <td bgcolor="#ffffd7" width="523">Ngày 23/4</td> <td bgcolor="#ffffd7"> </td> <td bgcolor="#ffffd7" width="111"> </td> <td bgcolor="#ffffd7" width="110"> </td></tr> <tr> <td width="70">19:00’</td> <td width="523">Chương trình dân ca 3 miền và ca múa nhạc & tạp kỹ tổng hợp</td> <td>SK 1</td> <td width="111">CAT Event</td> <td width="110">Sở VHTT&DL</td></tr> <tr> <td width="70">19:30’ - 21:30'</td> <td width="523">Lễ hội hóa trang và Giao lưu các kỷ lục Tiền Giang + ca múa nhạc tổng hợp</td> <td>SK 2</td> <td width="111">CAT Event</td> <td width="110">Sở VHTT&DL, Tỉnh đoàn Tiền Giang</td></tr> <tr> <td bgcolor="#ffffd7" width="70">6</td> <td bgcolor="#ffffd7" width="523">Ngày 24/4</td> <td bgcolor="#ffffd7"> </td> <td bgcolor="#ffffd7" width="111"> </td> <td bgcolor="#ffffd7" width="110"> </td></tr> <tr> <td width="70">15:00’</td> <td width="523">Chung kết giải bóng đá chân đất “Nông dân sông Tiền”</td> <td>Sân vận động TG</td> <td width="111">Hội Nông dân, Sở VHTT&DL </td> <td width="110">CAT Event </td></tr> <tr> <td width="70">20:00’</td> <td width="523">Lễ bế mạc</td> <td>SK 1</td> <td width="111">CAT Event </td> <td width="110">TT BTC</td></tr> <tr> <td width="70"> </td> <td width="523"> Tôn vinh nhà vườn sángtạo</td> <td> </td> <td width="111"> </td> <td width="110"> </td></tr> <tr> <td width="70"> </td> <td width="523"> Tổng kết, trao chứng nhận địa chỉ xanh, các hội thi, phát thưởng</td> <td> </td> <td width="111"> </td> <td width="110"> </td></tr> <tr> <td width="70"> </td> <td width="523"> Tổng kết, nêu các tuyên bố hội thảo</td> <td> </td> <td width="111"> </td> <td width="110"> </td></tr> <tr> <td width="70"> </td> <td width="523"> Giao lưu nhà tài trợ </td> <td> </td> <td width="111"> </td> <td width="110"> </td></tr> <tr> <td width="70"> </td> <td width="523"> Chương trình nghệ thuật</td></tr></tbody></table>
Theo http://www.tiengiang.gov.vn
 
Back
Top