Gà Đông Tảo và Gà Móng Tiên Phong

#1
<p>CUNG CẤP G&Agrave; Đ&Ocirc;NG TẢO V&Agrave; G&Agrave; M&Oacute;NG TI&Ecirc;N PHONG (G&Agrave; TRONG S&Aacute;CH ĐỎ VIỆT NAM)</p><p>G&Agrave; GIỐNG V&Agrave; G&Agrave; THỊT KHU VỰC MIỀN NAM</p><p>GI&Aacute; THỎA THUẬN <br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trần Văn Trung
- Địa chỉ:
- Điện thoại: 0909007973 - Fax:
- email: trantrung217@gmail.com
 

lieunguyen

Thành viên mới
#2
<p>CUNG CẤP G&Agrave; Đ&Ocirc;NG TẢO V&Agrave; G&Agrave; M&Oacute;NG TI&Ecirc;N PHONG (G&Agrave; TRONG S&Aacute;CH ĐỎ VIỆT NAM)</p><p>G&Agrave; GIỐNG V&Agrave; G&Agrave; THỊT KHU VỰC MIỀN NAM</p><p>GI&Aacute; THỎA THUẬN <br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trần Văn Trung
- Địa chỉ:
- Điện thoại: 0909007973 - Fax:
- email: trantrung217@gmail.com
Anh cho cái hình trai thực tế và giá vào inbox giúp nha Anh!
 
#4
gà Móng Tiên Phong: 1 tháng tuổi- 450k /cặp
gà Đông Tảo:
Trứng giống: 35k/trứng
1 tháng tuổi: 200k/con
2 tháng tuổi: 300k/con
gà mái đang đẻ: 1triệu 500 k/ con
Gà trống đạp mái(gà đẹp) 3triệu/ con.
 
Last edited: