Gà Ta: Gà Tần, Gà Hầm, Gà Thịt Thả Vườn.

  • Thread starter hikiva
  • Ngày gửi
H

hikiva

Guest
Gà Tần , Gà Hầm, Gà Ta Thịt Thả Vườn

[FONT=&quot]<!--[if gte vml 1]><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"> <v:stroke joinstyle="miter"/> <v:formulas> <v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"/> <v:f eqn="sum @0 1 0"/> <v:f eqn="sum 0 0 @1"/> <v:f eqn="prod @2 1 2"/> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"/> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"/> <v:f eqn="sum @0 0 1"/> <v:f eqn="prod @6 1 2"/> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"/> <v:f eqn="sum @8 21600 0"/> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"/> <v:f eqn="sum @10 21600 0"/> </v:formulas> <v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"/> <o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"/> </v:shapetype><v:shape id="Picture_x0020_1" o:spid="_x0000_i1028" type="#_x0000_t75" alt="http://agriviet.com/home/images/smilies/huh.gif" style='width:17.25pt; height:16.5pt;visibility:visible;mso-wrap-style:square'> <v:imagedata src="file:///C:\Users\MrDung\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif" o:title="huh"/> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]-->[/FONT][FONT=&quot]:huh::huh:Kính chào toàn thể diễn đàn.<!--[if gte vml 1]><v:shape id="Picture_x0020_2" o:spid="_x0000_i1027" type="#_x0000_t75" alt="http://agriviet.com/home/images/smilies/huh.gif" style='width:17.25pt;height:16.5pt;visibility:visible;mso-wrap-style:square'> <v:imagedata src="file:///C:\Users\MrDung\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif" o:title="huh"/> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]-->:huh::huh:<!--[endif]-->
Tôi ở Thạch Thất- Hà Nội(Hà Tây cũ) cách trung tâm HN 30 km. cơ sỏ sản xuất chăn nuôi của chúng tôi có thể cung cấp liên tục các sản phẩm gà như: gà hầm, gà tần, gà ta thịt thả vườn với số lượng 5000 con/1 năm và 3500 gà lương phượng/1 năm. Gà chăn chủ yếu bằng các sản phẩm nông nghiệp như: bột đậu tương + ngô + cám gạo. Quy trình kỹ thuật chuẩn quốc gia. Kiểm dịch nghiêm ngặt, sản phẩm đảm bảo chất lượng, giá cả phải chăng.
Rất mong được hợp tác với các bạn.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Kiều Văn Hiếu. ĐT: 01686588495.
:10^::10^:Rất hân hạnh được phục vụ/<!--[if gte vml 1]><v:shape id="Picture_x0020_3" o:spid="_x0000_i1026" type="#_x0000_t75" alt="http://agriviet.com/home/images/smilies/10.gif" style='width:44.25pt;height:30pt;visibility:visible;mso-wrap-style:square'> <v:imagedata src="file:///C:\Users\MrDung\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.gif" o:title="10"/> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]-->:10^::10^:<!--[endif]--><!--[endif]--><o:p></o:p>
[/FONT]
<o:p> </o:p>
 


Last edited by a moderator:
Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top