Bán Gà tre lai mỹ gà mã lại

  • Thread starter nguyenquan5959
  • Ngày gửi
N

nguyenquan5959

Lữ khách
#1
TRE LAI MỸ 1KG05 GIÁ 500

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2F-0pXR9DtWah0%2FUFcQDDAHQLI%2FAAAAAAAAJzc%2FMZ3_VTiHTOs%2FAgriviet.Com-H%2525C3%2525ACnh_%2525E1%2525BA%2525A3nh0307.jpg&hash=b93a69243fe93b853ad9750b7232830bTRE Ô MÃ LẠI 1KG1 600
proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2F-MjiuucPq5Do%2FUFcQPDptzhI%2FAAAAAAAAJzk%2Frf-IzJuLVQI%2FAgriviet.Com-H%2525C3%2525ACnh_%2525E1%2525BA%2525A3nh0278.jpg&hash=69b9492f1582ba0d55761e92db9616abTRE ĐIỀU MÃ LẠI 2 CON 1KG1 GIÁ 600/ CON
proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh6.googleusercontent.com%2F-CCrZQx2KlO0%2FUFcQe6wjEMI%2FAAAAAAAAJzs%2FbmrXWX0DtS0%2FAgriviet.Com-H%2525C3%2525ACnh_%2525E1%2525BA%2525A3nh0272.jpg&hash=09a8917b1a91cf3b67f6734a98018c6e


LH: 0972320049 XEM GÀ TẠI CHỢ BÚNG THUẬN AN BÌNH DƯƠNG

GÀ MẸ TRE MỸ 75 NẶNG 1KG ĐẺ 4 LỨA GIÁ 1TR
proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2F-zxixYd5AGGw%2FUFfD1PdJvtI%2FAAAAAAAAKNU%2FA_F513H8jdk%2FAgriviet.Com-H%2525C3%2525ACnh_%2525E1%2525BA%2525A3nh0127.jpg&hash=60fac59be4ec343c580894e1bf8c7a35

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2F-zxixYd5AGGw%2FUFfD1PdJvtI%2FAAAAAAAAKNU%2FA_F513H8jdk%2FAgriviet.Com-H%2525C3%2525ACnh_%2525E1%2525BA%2525A3nh0127.jpg&hash=60fac59be4ec343c580894e1bf8c7a35


GÀ TRE MỸ 75 4 THÁNG GIÁ 500
proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh6.googleusercontent.com%2F-mvJIsGEVu4E%2FUGRFA0kCyGI%2FAAAAAAAAR6M%2FCy5_ZMOU-yA%2FAgriviet.Com-H%2525C3%2525ACnh_%2525E1%2525BA%2525A3nh0129.jpg&hash=922043dc4d708ddcc2bedfea793efea2


AI MUA 2 CON MÁI SẼ TẶNG LUÔN CON TRỐNG CHUỐI SỐ 1 NHA KHÔNG Đ062NG HUYẾT NÊN ĐỖ MÁI TỐT
 

Last edited:

Đối tác


Top