Gà tre Việt ( Gà Đá )

chưa cắt long mà đi chiến đấu rồi, bạn cũng chịu chơi thiệt
 


Back
Top