Gà tre Việt ( Gà Đá )

Tuan HS

Lữ khách
#1
http://www.flickr.com/photos/36271424@N05/

e bán con xám nha !!! giá nó là 1chai !!!
Gà chưa cắt lông và còn tơ lắm nhưng nó đã thắng được 1 trận rồi đó !!!
Sẽ không lằm khi sở hữu nó !!!;);)
Liên hệ số : 0937.023.087
 

Top