gấp: bệnh lyly

Hằng Sự

Lữ khách
#1
mọi người cho cháu hỏi bệnh này là bệnh gì ạ. nguyên nhân và phòng trừ ra sao ạ.


 

#2
mọi người cho cháu hỏi bệnh này là bệnh gì ạ. nguyên nhân và phòng trừ ra sao ạ.


Bệnh héo rũ gốc mốc trắng (Sclerotium rolfsii)
Triệu chứng:
Quanh thân có các sợi nấm có màu trắng hoặc các hạch nấm nhỏ màu nâu, bộ phận bị bệnh biến nâu và thối nát; trên bề mặt đất có thể nhìn thấy rõ một lượng lớn các sợi nấm màu trắng và các hạch nấm màu nâu.
Nguyên nhân: do nấm Sclerotium rolfsii gây ra.
Phòng trừ bệnh:
- Tránh trồng gối vụ, tốt nhất sử dụng các loại cây trồng ngũ cốc để luân canh và luân canh với cây trồng nước.
- Phun Rhidomil Gold 68%WP 25g/bình 10 lít hoặc Score 250EC 7-10ml/bình 8 lít; phun 2-3 bình/sào Bắc bộ.
- Nên phun ngừa định kỳ bằng thuốc xát khuẩn có gốc Copper Hydroxide ( gốc đồng ),và ngừa sâu bọ tác nhân truyền bệnh.
 

Hằng Sự

Lữ khách
#3
Bệnh héo rũ gốc mốc trắng (Sclerotium rolfsii)
Triệu chứng:
Quanh thân có các sợi nấm có màu trắng hoặc các hạch nấm nhỏ màu nâu, bộ phận bị bệnh biến nâu và thối nát; trên bề mặt đất có thể nhìn thấy rõ một lượng lớn các sợi nấm màu trắng và các hạch nấm màu nâu.
Nguyên nhân: do nấm Sclerotium rolfsii gây ra.
Phòng trừ bệnh:
- Tránh trồng gối vụ, tốt nhất sử dụng các loại cây trồng ngũ cốc để luân canh và luân canh với cây trồng nước.
- Phun Rhidomil Gold 68%WP 25g/bình 10 lít hoặc Score 250EC 7-10ml/bình 8 lít; phun 2-3 bình/sào Bắc bộ.
- Nên phun ngừa định kỳ bằng thuốc xát khuẩn có gốc Copper Hydroxide ( gốc đồng ),và ngừa sâu bọ tác nhân truyền bệnh.
Da. cháu cảm ơn chú, nhưng cháu thấy nó bị trên ngọn chu hình như không bị duoi góc chu a
 
#4
Da. cháu cảm ơn chú, nhưng cháu thấy nó bị trên ngọn chu hình như không bị duoi góc chu a
Đọc kỹ triệu chứng ở trên , cây đó bị virut tấn công nhiễm bệnh rồi( nên bấm đọt đó bỏ đi,nên đem ra khỏi vườn tránh tình trạng lây lan )thường là do sâu bọ tác nhân truyền bệnh,chỉ có phòng bệnh theo định kỳ bằng thuốc trị nấm khuẩn : gốc đồng hoặc mancozeb..... Với ngừa sâu bọ.Nên tưới ridomil gold và chitosan ngừa luôn bệnh thối gốc ,thân và tuyến trùng rễ. Chúc mùa bội thu !
 
Last edited:

Hằng Sự

Lữ khách
#5
Đọc kỹ triệu chứng ở trên , cây đó bị virut tấn công nhiễm bệnh rồi( nên bấm đọt đó bỏ đi,nên đem ra khỏi vườn tránh tình trạng lây lan )thường là do sâu bọ tác nhân truyền bệnh,chỉ có phòng bệnh theo định kỳ bằng thuốc trị nấm khuẩn : gốc đồng hoặc mancozeb..... Với ngừa sâu bọ.Nên tưới ridomil gold và chitosan ngừa luôn bệnh thối gốc ,thân và tuyến trùng rễ. Chúc mùa bội thu !
dạ. cháu cám ơn chú ạ