Giúp mình một số thông tin các Bác ơi!

chanuoi

Lữ khách
#1
mình định nuôi bò - trùn - gà kết hợp mà mình không biết một số thông tin như:
1. mỗi con bò nuôi được bao nhiêu m2 trùn nếu phân bò là thức ăn chủ yếu.
2. Nuôi bao lâu thu hoạch được, sản lượng bao nhiêu một m2?
3. Mỗi m2 như thế nuôi được bao nhiêu gà?
bác nào kinh nghiệm cho mình thông tin đầy đủ dùm nhé!
Mình mới bắt đầu mà ko biết làm như thế nào?
 

kutyhn

_
Nông dân @
#2
mình định nuôi bò - trùn - gà kết hợp mà mình không biết một số thông tin như:
1. mỗi con bò nuôi được bao nhiêu m2 trùn nếu phân bò là thức ăn chủ yếu.
2. Nuôi bao lâu thu hoạch được, sản lượng bao nhiêu một m2?
3. Mỗi m2 như thế nuôi được bao nhiêu gà?
bác nào kinh nghiệm cho mình thông tin đầy đủ dùm nhé!
Mình mới bắt đầu mà ko biết làm như thế nào?
1. Mỗi con bò của bạn có thu đc phân hoàn toàn hok??? Hay chỉ thu phân qua đêm?
2. Nuôi 1 tháng thu hoạch 1 lần, còn lần đầu thì 3 tháng mới thu. Sản lượng thì từ 0,5-1kg/m2 tùy chăm sóc với thức ăn và địch hại.
3. Câu này hok thể chính xác đc bạn ak. Còn bạn dựa và 2. tính ra thì biết.
=> Kết hợp đc thì rất tốt. Nhưng để mà có thể thành dây truyền đc thì cần làm thực tế rồi từ đó rút ra cho chính mình. Thân!!!