• Chú ý : Chuyên mục Cây thuốc nam chỉ dừng lại ở mức độ tìm hiểu và tham khảo.Không được tự ý sử dụng khi chưa có ý kiến của thầy thuốc.

HẠCH TOÁN KINH TẾ TRỒNG DÂY THÌA CANH

#1
CÂY DƯỢC LIỆUCÂY DÂY THÌA CANH


1: Cách thức trồng

-Dạng cây thân leo nên cần Làm giàn treo là tre, nứa, luồng có đường kính 3 - 4 cm, chiều dài khoảng 1,6 - 1,8 m vót nhọn một đầu để cắm xuống đất. Các thanh tre, nứa chéo nhau tạo hình chữ A. đẻ làm giàn leo cho cây

-Dây thìa canh không kén đất, không chịu úng

2: Giá cả của cây giống:

- 2.300 - 2.500đ /cây trong bầu (chiều dài hom cây từ 15-20cm)

3: Chi phí đầu tư:

- Số lượng giống: 20.000 - 25.000 cây/ha

- Chi phí cây giống: 50.000.000 – 60.000.000 đồng/ha

- Chi phí phân bón + thuốc trừ sâu: 10.000.000 – 12.000.000 đồng/ha/năm

Tổng chi phí đầu : 60.000.000 – 70.000.000 đồng/ha/năm

4: Hình thức thu hoạch sản phẩm:

-Đối với dây thìa canh, từ khi trồng đến khi thu hoạch mất khoảng 6 - 8 tháng, trồng 1 lần có thể thu hoạch trên 10 năm. Một năm có thể thu hoạch từ 4 - 5 lần, từ tháng 4 - 12, cứ 2 tháng thu 1 lần....

-Giá mua buôn thị trường hiện tại: 35.000 – 40.000 VND/kg

-Giá bản lẻ hiện nay: 130.000 – 140.000 VND/kg

5: Hiệu quả kinh tế: (đã trừ toàn bộ chi phí)

- Sau từ 1 năm sinh trưởng trong điều kiện chăm sóc đúng quy trình, 1 ha trồng Dây thìa canh cho thu 12-13 tấn sản lượng đã phơi khô.

- Tính theo giá mua buôn hiện nay:

Lợi nhuận mang lại: 300.000.000 – 320.000.000VND/ha
 

Tuanfodacon

Có kinh nghiệm
#2
Có mấy điểm cần lưu ý như sau:
- Chưa tính đến chi phí trồng, chăm sóc và thu hoạch
- Chưa tính đến chi phí làm giàn
- Giá bán và năng suất còn cần phải khảo cứu độ tin cậy
===> mức lợi nhuận còn phải xem xét và tính toán lại
 

thanhca681

Nhà nông nghiệp dư
#3
Có mấy điểm cần lưu ý như sau:
- Chưa tính đến chi phí trồng, chăm sóc và thu hoạch
- Chưa tính đến chi phí làm giàn
- Giá bán và năng suất còn cần phải khảo cứu độ tin cậy
===> mức lợi nhuận còn phải xem xét và tính toán lại
Xuống Hải châu Hải hâu mà xem năm 2014 nam dược mua 27 ngàn/kg khô thời cuối năm. Năm 2015 công ty chưa mua. Vậy có nên trồng hay không.
 

Hai Phuoc

Nhanong.Com
#4
CÂY DƯỢC LIỆUCÂY DÂY THÌA CANH


1: Cách thức trồng

-Dạng cây thân leo nên cần Làm giàn treo là tre, nứa, luồng có đường kính 3 - 4 cm, chiều dài khoảng 1,6 - 1,8 m vót nhọn một đầu để cắm xuống đất. Các thanh tre, nứa chéo nhau tạo hình chữ A. đẻ làm giàn leo cho cây

-Dây thìa canh không kén đất, không chịu úng

2: Giá cả của cây giống:

- 2.300 - 2.500đ /cây trong bầu (chiều dài hom cây từ 15-20cm)

3: Chi phí đầu tư:

- Số lượng giống: 20.000 - 25.000 cây/ha

- Chi phí cây giống: 50.000.000 – 60.000.000 đồng/ha

- Chi phí phân bón + thuốc trừ sâu: 10.000.000 – 12.000.000 đồng/ha/năm

Tổng chi phí đầu : 60.000.000 – 70.000.000 đồng/ha/năm

4: Hình thức thu hoạch sản phẩm:

-Đối với dây thìa canh, từ khi trồng đến khi thu hoạch mất khoảng 6 - 8 tháng, trồng 1 lần có thể thu hoạch trên 10 năm. Một năm có thể thu hoạch từ 4 - 5 lần, từ tháng 4 - 12, cứ 2 tháng thu 1 lần....

-Giá mua buôn thị trường hiện tại: 35.000 – 40.000 VND/kg

-Giá bản lẻ hiện nay: 130.000 – 140.000 VND/kg

5: Hiệu quả kinh tế: (đã trừ toàn bộ chi phí)

- Sau từ 1 năm sinh trưởng trong điều kiện chăm sóc đúng quy trình, 1 ha trồng Dây thìa canh cho thu 12-13 tấn sản lượng đã phơi khô.

- Tính theo giá mua buôn hiện nay:

Lợi nhuận mang lại: 300.000.000 – 320.000.000VND/ha

Mình ở SGon đang rất cần vài cây trồng lấy giống, bác có thể mua giúp mình vài cây giống được không ạ. Thanks bác!