HCM Q9 Tre Khét lai Mỹ đá tiền !

janety

Lữ khách
#1
Mình có 2 con tre khét lai Mỹ đá tiền gà 15 tháng.
Khét 1kg250 hình lông như gà 1kg5 : Đã bán !Khét chân xanh cam 1kg5 :
Đã bán !
 

Last edited:
Top