Hít qua xem hộ em mấy con gà nè

  • Thread starter laoavac90
  • Ngày gửi
gà nhà em bây h được 1 ngày tuổi oy. các bác ơi giúp em với xem nào cách nào nuôi cho nó nhanh lớn qua các giai đoạn đây. Emđịnh nuôi gà vườn các bác có kĩ thuật nào thì phổ biến cho em với nhá. Hoặc có trang web nào thì chia sẻ với nhá. Hít làm giàu khó thật
 


http://agriviet.com/goosearch/0/0/kq.html?cx=partner-pub-8546665254186854%3Agt7h3l-hkwz&cof=FORID%3A11&ie=UTF-8&q=k%E1%BB%B9+thu%E1%BA%ADt+nu%C3%B4i+g%C3%A0+th%E1%BA%A3+v%C6%B0%E1%BB%9Dn#1057
http://agriviet.com/home/forumdisplay.php?f=22
Có 2 nguồn bạn có thể tham khảo trong website này đó là các topic có sẵn về gà thả vườn và video clip kỹ thuật nông nghiệp.
Vấn đề này đã bàn nhiều trong các topic trước nên tôi không paste lên đây nữa
 
theo như kinh nghiem của tôi dc biết thì .gà mới nở ta lên cho chúng ăn cám con cò.chộn lan với cám ngô.tỉ le la 50/50 khoang nua tháng sau ,giảm dần số lượng cám cò di.còn 30/cám cò,và 70/cám ngô.bạn nuôi trong vòng 15-20 ngày thì thả vươn dc.lú dó gà lớn ,có sưc khỏe tốt
 


Back
Top