hỏi về màu lông gà đông tảo con

Các bạn cho mình hỏi. Có thể chắc chắn gà đông tảo bố mẹ là thuần chủng khi gà con có một màu lông vàng ươm khi moi nở không. Vì khi mình lai voi gà ta thì gà con nở ra lông ko còn một màu đồng nhất nửa.
 


tất tần tật các giống gà ta trừ vài giống đều có lông vàng, chân mỏ da cam mơí nở. Con lai và vaì gi ống có kiểu lông k đồng nhất là đúng đó b.
 
Không nhất định phải thuần chủng thì gà con mới thuần 1 màu vàng ươm. Nhưng ít ra với thuần 1 màu đó thì lượng máu thuần cũng tương đối cao.
 


Back
Top