Hợp tác, đầu tư, liên kết làm ăn

  • Thread starter phungocvo
  • Ngày gửi
P

phungocvo

Guest
Chào các bác, nếu các bác muốn chuyển nghề nhưng các bác không có nhiều vốn lắm, khỏang vài trăm triệu đồng và các bác không biết các bác có thành công trong nghề mới này hay các bác sẽ thất bại và dù sao đi nữa, các bác cũng tạm có kinh nghiệm đối với nghề nghiệp mà các bác đang làm thì em sẽ hướng dẫn cho các bác như sau:
1) Chúng ta có thể liên kết, hợp tác làm ăn: mỗi người có vài chục triệu đồng - vài trăm triệu đồng thì gộp nhiều người sẽ có mấy trăm triệu đồng - mấy tỷ đồng. Các bác không cần phải bỏ việc đang làm; các bác vẫn lĩnh lương đều cho nghề nghiệp mà các bác đang làm và các bác không sợ thất bại, không sợ thua lỗi tòan bộ số tiền mà các bác đã dành dụm. Sau một thời gian nhất định, khi đã có thu họach, các bác kiểm tra lại. Nếu các bác thấy có lãi thì các bác có thể bỏ luôn nghề đang làm và chuyển sang nghề mới; các bác vừa có tiền lãi do hùn vốn vừa có kỹ thuật hòan chỉnh, đầu ra tiêu thụ, đầu vào vừa có thêm tìền dành dụm
2) Chỉ cần một vài người đầu tư, chăm sóc thường xuyên, còn các bác thay phiên nhau trực, các bác thay phiên nhau kiểm tra thì các bác chỉ cần bỏ ra thời gian và công để theo dõi, kiểm tra ít nhưng có chất lượng do số lượng nhiều các bác tham gia.
3) Ví dụ như dự án trồng rừng bạch đàn và trồng xen cây gỗ sưa, cây gõ đỏ.
a) Cần quỹ đất trên 1000 m2
b) Cần tiền để mua giống và trồng rừng bạch đàn.
c) Cần công chăm sóc giai đọan đầu (khoảng 2 tháng đầu) cho rừng bạch đàn để tự sinh trưởng.
d) Cần tiền để mua giống và trồng cây sưa
e) Cần công chăm sóc giai đọan đầu (khỏang 2-3 tháng đầu) cho cây sưa để tự sinh trưởng.
f) Cần tiền để mua giống và trồng cây gõ đỏ.
g) Cần công chăm sóc giai đọan đầu cho cây gõ đỏ để tự sinh trưởng.

-Có 10 bác tham qia liên kết trong dự án này.
-Dự án này cần quỹ đất trên 1000 m2 có giá trị khỏang 100 triệu đồng.
- Tiền mua giống và công trông rừng bạch đàn khỏang 5 triệu đồng.
- Tiền mua giống và công trồng cây sưa khỏang 5 triệu đồng.
- Tiền mua giống và công trồng cây gõ đỏ khỏang 5 triệu đồng.
=> Tổng tiền cần đầu tư: 115 triệu đồng.
- 10 bác đóng góp bằng nhau: do đó mỗi bác sẽ góp 11 triệu 500
- 10 bác thay phiên nhau chăm sóc và trực đêm mỗi tháng trong 1 năm: 12 tháng/ 10 = 1,2 tháng= 1 tháng 6 ngày / mỗi bác.
- Cây bạch đàn cho thu họach sau 5 năm => tái sinh theo chu kỳ 5 năm do chồi cây tự mọc lại.
- Cây sưa cho thu họach sau 10 năm => tái sinh và thu họach cây bạch đàn chu kỳ lần 2
- Cây gõ đỏ cho thu họach sau 20 năm => tái sinh
Như vậy, sau 5 năm, có thể thu họach bạch đàn, mỗi bác bỏ ra thời gian 1 tháng 6 ngày / mỗi bác / mỗi năm x 5 năm = 5 tháng 30 ngàn / mỗi bác / 5 năm. Sau 10 năm, có thể thu họach cây sưa và cây bạch đàn lần 2, mỗi bác bỏ ra 5 tháng 30 ngày / mỗi bác / 5 năm x 2 năm = 10 tháng 60 ngày / mỗi bác/ 10 năm.
Kết luận, mỗi bác bỏ ra 11 triệu 500 và 5 tháng 30 ngàn /mỗi bác/ 5 năm thì mỗi bác có thể biết rằng mình có lãi hay thua lỗ nhưng các bác vẫn đang tiếp tục làm công việc của mỗi bác và vẫn lĩnh lương đều đặn trong 5 năm đó. Sau 5 năm, các bác có thể quyết định là có nên bỏ nghề cũ và chuyển sang nghề mới trong dự án này. Các bác đã có sẵn kỹ thuật, giống, đầu ra, chi phí phải đầu tư bao nhiêu => Quyết định thành công hay thất bại.

Thân chào.
liên hệ: phungocvo@yahoo.com
 


Mời gọi hợp tác

Mong các bạn đầu tư trong lĩnh vực rau, hoa ôn đới. Quan tâm đầu
tư trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Chúng tôi sẽ hỗ trợ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các bạn liên kết với nông dân, phát triển vùng
rau, hoa
Xin liên hệ qua email: hoangnhisonhg@yahoo.com.vn
Điện thoại: 0914.661.056
Địa chỉ liên hệ: Hoàng Nhị Sơn
Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hà Giang.
 
Cần cảnh giác với chiêu lừa mới

Các bác nê n cẩ n trọ ng, khô ng thể nghe nhữ ng gì Ô NG phungocvo này nói . Trong các Topic ve nuôi rắ n ráo trâ u Ô NG này vừa nói là đ ang cầ n mua rắ n ráo trâ u để nuôi, mặ t khác lại rao bán rắn . Nghe nói thì tưở ng là thậ t lắ m, như ng đối chiếu các thô ng tin với nhau thì thự c chất là mua đ i bán lại (mộ t dạ ng cò chứ chẳng biết nuôi con gì cả ). Giờ lại bàn về vấ n đê hợ p tác, , đầu tư , liê n kết làm ă n, thật là ......buồ n cười :bang::bash: .:bang:
 
Kinh tế khó khăn ,xuất hiện nhiều dạng lừa đảo......anh em cố gắng tập trung làm tốt những gì mình đang làm.
 


Back
Top