Hợp tác trồng Cam Cara Cara tại Đồng Tháp.

  • Thread starter Thongnguyen_lvung
  • Ngày gửi
Bên mình đang có 6000m2 đất đã lên liếp, dự tính trồng cam Cara Cara (giống mua của ông Mai Viết Phương, công ty Phương Mai - Lâm Đồng) bạn nào có nhã hứng hợp tác trồng trọ hoặc bao tiêu sau khi thu hoạch liên hệ mình nhé.
 Quảng cáoTop