khẩu phần ăn của chim như thế nào là hợp lý?

#1
Tình hình là thế này các mem ah: sau khi nghiên cứu khẩu phần và loại thức ăn cho bồ câu thì mỗi trại mỗi khác,có 1 công thức riêng có loại thức ăn riêng.Mong được các mem chỉ bảo thêm để mình nuôi đạt được năng suất và giảm chi phí thức ăn!Thành thật cảm ơn sự chia sẻ của mọi người!
 

hoangha49

Nông Dân Daklak
#2
Không biết người khác nuôi sao chứ công thức của mình là 30% ngô vỡ, 30% cám vịt đẻ, 40% gạo lức tổng chi phí là 8500đồng/kg. Như vậy có đảm bảo cho BC đủ chất ko mọi người?
 
#3
Không biết người khác nuôi sao chứ công thức của mình là 30% ngô vỡ, 30% cám vịt đẻ, 40% gạo lức tổng chi phí là 8500đồng/kg. Như vậy có đảm bảo cho BC đủ chất ko mọi người?
Công thức đó bạn dùng cho tất cả các tuổi của chim luôn sao vậy?Nêu được thì bạn chia sẻ luôn số lượng chim của trai bạn,cùng với số lượng thức ăn cũng như giá thành trại bạn tiêu thụ trong 1 tháng luôn được không?
 

hoangha49

Nông Dân Daklak
#4
Ở đây mình cho ăn như nhau hết, mình có 30 cặp, Trong đó 15 cặp đang đẻ, còn 15 cặp chim từ 2-4 tháng.Mổi tháng ăn hết 10kg ngô, 10 kg cáp vịt đẻ, khoảng 12kg gạo lức.
Giá ngô vở 5500k/kg
cám vịt đẻ 12000k/kg
gạo lức 7500k/kg
Công thức đó bạn dùng cho tất cả các tuổi của chim luôn sao vậy?Nêu được thì bạn chia sẻ luôn số lượng chim của trai bạn,cùng với số lượng thức ăn cũng như giá thành trại bạn tiêu thụ trong 1 tháng luôn được không?