Kính chào bà con

Bà con có ai biết phân biệt giữa gà nòi Cao Lãnh (kể cả trống và mái) và gà nòi ở các địa phương khác xin chỉ giúp giùm,. Xin chân thành cảm ơn.
 
Top