Kinh Nghiệm Trồng Củ Từ

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
G

Guest

Guest
#1
Làm đất: Cày ải khoảng 15 ngày, bừa cho đất vỡ nhỏ tơi sốp sạch cỏ dại.Sau đó đánh luống cao 30cm, rộng 60cm.
Diện tích 1000m2
Thời gian: 4-5 tháng thì thu hoạch.( trồng tháng 8,9 thu hoạch tháng 11,12 hàng năm).
Chọn giống: Chọn củ nhỏ bằng đầu ngón tay cái, củ không bị sứt mẻ, không bị sâu bệnh.
Cách trồng:
-Trước khi trồng bón lót phân chuồng đã ủ hoai mục chộn lẫn với phân lân.
- Trồng theo rãnh 30cm bỏ 1 củ.
Chăm sóc: Làm cỏ xới xáo, vun gốc, khi cây cao khoảng 20cm chặt cây làm giàn 1 gốc 1 giàn. Nếu trường hợp đất quá khô thì phải tưới nuớc giữ độ ẩm cho củ mọc mầm và lên cây,củ tốt.
>+Kết quả thu hoạch:
Năng suất đạt 1 tấn /1000m2, mỗi gốc bình quân 1,5kg - 2 kg.
+ Tổng bán được: 1000kg X 2000/1 kg = 2000 000đ
+Trừ giống: 220 kg x 3000đ = 660.000đ
+ Mua phân bón 200kg x 99.000đ= 198.000đ
+Tổng chi phí : 858.000đ
+Lãi 1 142 000đ
 

Đối tácTop