Kỹ thuật cắt đuôi heo con

dangtrungkien

Nhanong.Com
Tròng vòng 24 giờ sau khi sinh, có thcắt đuôi heo, dùng kiềm chuyên dùng để cắt đuôi (để lại 1/3) sát trùng bằng cồn iode 3% chấm vào vết cắt.
 

Bài viết tương tựTop