Kỹ thuật dùng phân bón HVP trồng chuối

1) Hố trồng và bón lót
- Đào hố kích thước 60x60x60cm.
- Bón lót vào hố:
+ Phân chuồng hoai: 20kg/ hố
+ Hữu cơ sinh học HVP 401B: 1-2kg/hố
+ Khoáng vi lượng HVP 301B hoặc HVP ORGANIC: 200g/ hố
+ Super Lân: 400-500 g/gốc
+ KCL: 250-300 g/cây.
2) Kích ra rễ, hồi xanh nhanh
- Tưới gốc: HVP 6-6-4 K.HUMAT để kích rễ.
- Phun siêu ra rễ HVP 20-20-15 SR lên lá để kích ra rễ mạnh, cây hồi xanh nhanh.
- Kích ra đọt non: phun HVP 1001S (22-16-12) hoặc HVP 1601 wp(30-10-10)
3) Bón thúc lần 1 (sau khi trồng 1,5 tháng).
- Urê: 150g + KCL: 300g + 100g vi lượng HVP ORGANIC/ gốc.
- Phun phân bón lá HVP 1001S (22-16-12).
- Tưới gốc: HVP 6-6-4 K.HUMAT để bổ sung dinh dưỡng và kích rễ.
4) Bón thúc lần 2 (sau khi trồng 4,5 tháng)
- Urê: 200g + KCL : 350g + 200g vi lượng HVP ORGANIC/ gốc.
- Khi chuối chuẩn bị hình thành bắp chuối, phun HVP 10-50-10 2 lần, cách nhau 7 ngày.
- Tưới gốc: HVP 6-6-4 K.HUMAT để bổ sung dinh dưỡng và kích rễ.
5) Bón thúc lần 3 (sau khi trồng 7,5 tháng)
- Urê: 200 g + KCL: 350g + 200g vi lượng HVP ORGANIC/ gốc
- Tưới gốc: HVP 6-6-4 K.HUMAT để bổ sung dinh dưỡng và kích ra rễ.
6) Nuôi trái
- Giai đoạn trái non: phun HVP 20-20-15 giúp phì trái, định kỳ 7 ngày/ lần.
- Chống nứt trái, phun HVP GIÀU CANXI- GIÀU BO
- Giai đoạn trái lớn: phun HVP 6-20-20 giúp to trái, tăng độ ngọt, định kỳ 7 ngày/ lần
- Trước thu hoạch 15 ngày: phun HVP 0-25-25 giúp vỏ trái sáng bóng, tăng độ ngọt.

 

Quảng cáo

Top