Kỹ thuật trồng cây cải bông

  • Thread starter huongoi100
  • Ngày gửi
huongoi100

huongoi100

Niềm Tin Vào Chất Lượng
#1
1)xử lý hạt giống:
- Lượng hạt gieo trồng cho 1.000m2 là 40gr(tỉ lệ nảy mầm từ 80% trở lên).
- Trước khi gieo nên xử lý hạt giống bằng Benlate, Rovral, Monceren.
2) Bón lót: (cho 1.000 m2)
- Phân chuồng hoai: 3 tấn.
- Phân hữu cơ sinh học HVP 401B: 50kg.
- Phân trung vi lượng HVP ORGANIC: 2kg
- Super lân: 65-70kg
- Kali: 8kg
- Vôi : 100kg(bón vôi trước khi làm đất)
3) Bón thúc:
- Thúc lần 1: (10 ngày sau khi trồng).
+ Urê: 12kg + 5kg bánh dầu.
+ Tưới gốc bằng HVP 6-6-4 K.HUMAT giúp rau mau bén rễ, hồi xanh.
+ Phun bón lá HVP 1001S(20-20-15) rau nhanh phát triển.
- Thúc lần 2: (25 ngày sau khi trồng).
+ Urê: 12kg + 5kg bánh dầu + 7kg Kali.
+ Tưới gốc bằng HVP 6-6-4 K.HUMAT giúp ra rễ mạnh, hấp thụ nhiều phân
+ Phun bón lá HVP 1001S(20-20-15) và HVP-GA3 để rau phát triển lá mạnh.
- Thúc lần 3: (40 ngày sau khi trồng, lúc cải bông bắt đầu chéo lá trước khi ra hoa.)
+ Urê: 6kg còn lại + 5kg Kali.
+ Tưới gốc bằng HVP 6-6-4 K.HUMAT giúp ra rễ mạnh, hấp thụ nhiều phân
+ Phun bón lá HVP 1001S(20-20-15) để nuôi bông cải to, nặng cân.

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fhvp.com.vn%2Fimages%2F634386539149155000688.JPG&hash=e2af93e8a71e893ffda03017a295a245
1)
 

Quảng cáoTop