MIỀN NAM Linh Sam 86 - Kim Quýt -Kim Gion -Bonsai mini

  • Thread starter Mixwon
  • Ngày gửi
Mixwon

Mixwon

Lữ khách
#1
Cây 1 : 86 Rin Từ Gốc Đến Ngọn! Tàn Thiên Nhiên Giá
Cây 1a
16201091640493034678.jpg

30752449975679408060.jpg

34001975395614952465.jpg

Cây 1b
41313452835746180013.jpg

96964244622847748176.jpg

05742332891980734819.jpg

Cây 2: Kim Thanh Mai
93459902040242854924.jpg

83683516329522302466.jpg

16409254403698177900.jpg

Cây 3 : Kim Quýt
65157951134908599510.jpg

05504605837484940231.jpg

Cây 4 : Kim Quýt
82698435514939761649.jpg

29264401280490910336.jpg

81267041998717353320.jpg

Cây 5 : Kim Quýt
69350708372343358118.jpg

31627597214818177123.jpg
 

N

nguyentritin

Lữ khách
#2
Ban o đâu zậy? Bạn có ghép lũa cho linh sam k zậy?

Cây 1 : 86 Rin Từ Gốc Đến Ngọn! Tàn Thiên Nhiên Giá
Cây 1a
16201091640493034678.jpg

30752449975679408060.jpg

34001975395614952465.jpg

Cây 1b
41313452835746180013.jpg

96964244622847748176.jpg

05742332891980734819.jpg

Cây 2: Kim Thanh Mai
93459902040242854924.jpg

83683516329522302466.jpg

16409254403698177900.jpg

Cây 3 : Kim Quýt
65157951134908599510.jpg

05504605837484940231.jpg

Cây 4 : Kim Quýt
82698435514939761649.jpg

29264401280490910336.jpg

81267041998717353320.jpg

Cây 5 : Kim Quýt
69350708372343358118.jpg

31627597214818177123.jpg
 

Đối tác


Top