Mở Trang Trại Giúp Trẻ Em Nghèo

  • Thread starter tonyduypro
  • Ngày gửi
T

tonyduypro

Guest
:(;)Hiện Tại Mình Có diện tích đất Khoang 10 - 20 H Dang Trong Qua Trinh Hoàn Tất giấy tờ .sau khi có giấy tờ minh muốn thành lập 1 cty trong đó có trung tâm nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ em khuyết tật ngưởi già neo đơn tại tỉnh dak nông. mình muốn làm trang trai nuôi một số con để lấy thu nhập trang trải cho trung tâm . Minh Muốn Nuôi Gà Các Lại Và Các Lại Gia Suác Khác...không Biết Trang Trai Bác Nào Cung Cấp Giống Gà Các Laọi Và Chuyển Giao Công nghệ Thị Giúp Em Với
sau đây là ý tường của mình:
1. mình sẽ đầu tư nuôi bò và trồng cỏ để có nguồn thức an sanh cho bò
2. nuôi khoãng 200 con gà ta và 01 số loại gà sao , hmong
3. nuôi heo theo kt nuôi heo0 trong chuồng ép
3. nuoi trùn để cung cấp cho gà an hehe
bac nao biết thì giúp em với
TRANG TRAI MỞ RA NHÀM TẠO THU NHẬP GIÚP ĐỞ TRẺ EM KHUYẾT TẬT VÀ NGƯỜI GIA NEO ĐƠN
chung tay góp sức cùng mình lo cho những trẻ em khuy6t1 tật và những người già
mong nhận đực sự giúp đở của các ks và nhửng người có kinh nghiệm
 


:(;)Hiện Tại Mình Có diện tích đất Khoang 10 - 20 H Dang Trong Qua Trinh Hoàn Tất giấy tờ .sau khi có giấy tờ minh muốn thành lập 1 cty trong đó có trung tâm nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ em khuyết tật ngưởi già neo đơn tại tỉnh dak nông. mình muốn làm trang trai nuôi một số con để lấy thu nhập trang trải cho trung tâm . Minh Muốn Nuôi Gà Các Lại Và Các Lại Gia Suác Khác...không Biết Trang Trai Bác Nào Cung Cấp Giống Gà Các Laọi Và Chuyển Giao Công nghệ Thị Giúp Em Với
sau đây là ý tường của mình:

1. mình sẽ đầu tư nuôi bò và trồng cỏ để có nguồn thức an sanh cho bò
2. nuôi khoãng 200 con gà ta và 01 số loại gà sao , hmong
3. nuôi heo theo kt nuôi heo0 trong chuồng ép
3. nuoi trùn để cung cấp cho gà an hehe
bac nao biết thì giúp em với
TRANG TRAI MỞ RA NHÀM TẠO THU NHẬP GIÚP ĐỞ TRẺ EM KHUYẾT TẬT VÀ NGƯỜI GIA NEO ĐƠN
chung tay góp sức cùng mình lo cho những trẻ em khuy6t1 tật và những người già
mong nhận đực sự giúp đở của các ks và nhửng người có kinh nghiệm
---------------
:(;)Hiện Tại Mình Có diện tích đất Khoang 10 - 20 H Dang Trong Qua Trinh Hoàn Tất giấy tờ .sau khi có giấy tờ minh muốn thành lập 1 cty trong đó có trung tâm nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ em khuyết tật ngưởi già neo đơn tại tỉnh dak nông. mình muốn làm trang trai nuôi một số con để lấy thu nhập trang trải cho trung tâm . Minh Muốn Nuôi Gà Các Lại Và Các Lại Gia Suác Khác...không Biết Trang Trai Bác Nào Cung Cấp Giống Gà Các Laọi Và Chuyển Giao Công nghệ Thị Giúp Em Với
sau đây là ý tường của mình:

1. mình sẽ đầu tư nuôi bò và trồng cỏ để có nguồn thức an sanh cho bò
2. nuôi khoãng 200 con gà ta và 01 số loại gà sao , hmong
3. nuôi heo theo kt nuôi heo0 trong chuồng ép
3. nuoi trùn để cung cấp cho gà an hehe
bac nao biết thì giúp em với
TRANG TRAI MỞ RA NHÀM TẠO THU NHẬP GIÚP ĐỞ TRẺ EM KHUYẾT TẬT VÀ NGƯỜI GIA NEO ĐƠN
chung tay góp sức cùng mình lo cho những trẻ em khuy6t1 tật và những người già
mong nhận đực sự giúp đở của các ks và nhửng người có kinh nghiệm
 
Last edited by a moderator:


Back
Top