Mời Bà Con

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD></TD><TD> </TD></TR><TR><TD> </TD><TD vAlign=top align=middle><TABLE style="WIDTH: 100%; BORDER-TOP-STYLE: none; BORDER-RIGHT-STYLE: none; BORDER-LEFT-STYLE: none; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-BOTTOM-STYLE: none" cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0><TBODY><TR><TD style="WIDTH: 5px; HEIGHT: 5px" noWrap>
frame-tl.gif
</TD><TD style="BORDER-TOP: #cfcfcf 1px solid; WIDTH: 100%; HEIGHT: 5px">
blank.gif
</TD><TD style="WIDTH: 5px; HEIGHT: 5px" noWrap>
frame-tr.gif
</TD></TR><TR><TD style="BORDER-RIGHT: #cfcfcf 1px solid; BORDER-LEFT: #cfcfcf 1px solid; WIDTH: 100%" colSpan=3><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=6 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD></TD></TR><TR><TD align=right></TD></TR><TR><TD></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD colSpan=2>
Bến Tre: Công ty TNHH đầu tư thuỷ sản Huy Thuận thu hoạch tôm thẻ đạt 13 tấn/ha
</TD></TR><TR><TD></TD><TD align=right>29/07/09, 8:14am </TD></TR><TR><TD colSpan=2>
muatomthuongpham.jpg
Công ty TNHH đầu tư thủy sản Huy Thuận vừa tiến hành thu hoạch ao nuôi tôm thẻ chân trắng đầu tiên, tại khu 14ha, thuộc ấp 6, xã Bình Thắng (Bình Đại - Bến Tre).
Ao nuôi có diện tích 3.900m2, sử dụng con giống có nguồn gốc Hawaii do Công ty Huy Thuận sản xuất từ nguồn Nau của CP với một độ thả giống là 120 con/m2. Sau thời gian nuôi 80 ngày bằng qui trình vi sinh có thay nước và sử dụng thức ăn Hi-Gro của CP, tôm đạt trọng lượng thương phẩm 110 con/kg, sản lượng thu hoạch là 5.400kg, năng suất tôm nuôi đạt 13 tấn/ha, lợi nhuận thu được gần 20.000 đồng/kg. Đây là khu nuôi tôm sú công nghiệp nhiều năm kém hiệu quả được Công ty Huy Thuận mua lại và chuyển sang nuôi với tổng diện tích là 6,5 ha mặt nước đều cho năng suất từ 13 đến 14 tấn/ha.
Theo đánh giá của cán bộ kỹ thuật công ty thì tôm nuôi thích nghi tốt với môi trường trong khu vực, sức tăng trọng nhanh, hệ số chuyển đổi thức ăn là 1.1, tôm phát triển khá đồng đều, màu sắc chuẩn, tỷ lệ sống đạt 100%.
Nguyễn Hậu
(Theo Báo Đồng Khởi)
</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>
 
Bài này nói lên ý nghĩa gì nhỉ???? Tin tức?
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Back
Top