mời họp mặt thanh hóa 10/1/2016 âm lịch

Lê Văn Lâm

Thành viên mới
#1
Xin làm phiền BQT chút.vấn đề là do tết năm nay ko đi chơi với thành viên ở xa đc. mọi thành viên ở thanh hóa có thể các hội viên họp mặt và đi tham quan mô hình trang trai chăn nuôi.học hỏi kinh nghiệm đầu năm. giao lưu ăn tết và hợp tác tìm sản phẩm và đầu ra cho sản phẩm của bà con trong tỉnh. kính thưa anh chi cùng bà con đóng góp ý kiếm. và bầu ra một hội trưởng ở thanh hóa. sau đấy đăng kí BQT Agiviet để làm đầu não ở thanh hóa. giúp bà con tiêu thụ sản phẩm. và chia sẻ kinh nghiệm.
Vậy thành viên nào lâu năm có thể đăng cai họp mặt và có các trang trại lớn cho ý kiến. đóng góp để thanh hóa chung ta có ban quản trị riêng. góp phần tiêu thụ và nuồi trồng sản phẩm nông nghiệp. vì tỉnh ta khó khăn hơn tỉnh khác.
Xin mọi người trong tỉnh đóng góp ý kiến. em xin cảm ơn. khi đăng kí nhớ viết rỏ
Tên họ
Quê quán.....
Số điện thoại......
Ngành nghề ......
[DOUBLEPOST=1450231996][/DOUBLEPOST]
xin làm phiền BQT chút.vấn đề là do tết năm nay ko đi chơi với thành viên ở xa đc. mọi thành viên ở thanh hóa có thể các hội viên họp mặt và đi tham quan mô hình trang trai chăn nuôi.học hỏi kinh nghiệm đầu năm. giao lưu ăn tết và hợp tác tìm sản phẩm và đầu ra cho sản phẩm của bà con trong tỉnh. kính thưa anh chi cùng bà con đóng góp ý kiếm. và bầu ra một hội trưởng ở thanh hóa. sau đấy đăng kí BQT agiviet để làm đầu não ở thanh hóa. giúp bà con tiêu thụ sản phẩm. và chia sẻ kinh nghiệm. vậy thành viên nào lâu năm có thể đăng cai họp mặt và có các trang trại lớn cho ý kiến. đóng góp để thanh hóa chung ta có ban quản trị riêng. góp phần tiêu thụ và nuồi trồng sản phẩm nông nghiệp. vì tỉnh ta khó khăn hơn tinh khác. xin mọi người trong tỉnh đóng góp ý kiến. em xin cảm ơn. khi đăng kí nhớ viết rỏ
tên. họ
que quán.....
số điện thoại......
ngành nghề ......