mua bán nhím giống các loại

khanhvan

Lữ khách
#47
cần thanh lý trại nhím khoảng 30 cặp ; 20 cặp nhím đang sinh sản, 10 cặp nhím lứa khoảng 6-8 tháng tuổi

ĐẢM BẢO NHÍM ĐẸP, KHỎE MẠNH, KHÔNG BỊ TRÙNG HUYẾT

nhím đẻ: 6 tr/cặp
nhím lứa: 3tr/cặp

LIÊN HỆ : KHÁNH ĐT: 0909.04.86.86

trại ở Bình Dương, gần khu du lịch đại nam


CẢM ƠN ĐÃ XEM TIN.
 
Last edited:

khanhvan

Lữ khách
#48
cần thanh lý trại nhím khoảng 30 cặp ; 20 cặp nhím đang sinh sản, 10 cặp nhím lứa khoảng 6-8 tháng tuổi

ĐẢM BẢO NHÍM ĐẸP, KHỎE MẠNH, KHÔNG BỊ TRÙNG HUYẾT

nhím đẻ: 6 tr/cặp
nhím lứa: 3tr/cặp

LIÊN HỆ : KHÁNH ĐT: 0909.04.86.86

trại ở Bình Dương, gần khu du lịch đại nam


CẢM ƠN ĐÃ XEM TIN.
 

khanhvan

Lữ khách
#50
cần thanh lý trại nhím khoảng 30 cặp ; 20 cặp nhím đang sinh sản, 10 cặp nhím lứa khoảng 6-8 tháng tuổi

ĐẢM BẢO NHÍM ĐẸP, KHỎE MẠNH, KHÔNG BỊ TRÙNG HUYẾT

nhím đẻ: 6 tr/cặp
nhím lứa: 3tr/cặp

LIÊN HỆ : KHÁNH ĐT: 0909.04.86.86

trại ở Bình Dương, gần khu du lịch đại nam


CẢM ƠN ĐÃ XEM TIN.
 

khanhvan

Lữ khách
#51
cần thanh lý gấp trại nhím khoảng 30 cặp ; 20 cặp nhím đang sinh sản, 10 cặp nhím lứa khoảng 6-8 tháng tuổi

ĐẢM BẢO NHÍM ĐẸP, KHỎE MẠNH, KHÔNG BỊ TRÙNG HUYẾT

nhím đẻ: 4 tr/cặp
nhím lứa: 2 tr/cặp

LIÊN HỆ : KHÁNH ĐT: 0909.04.86.86

trại ở Bình Dương, gần khu du lịch đại nam


CẢM ƠN ĐÃ XEM TIN.

Link : http://agriviet.com/home/threads/13852-mua-ban-nhim-giong-cac-loai/page5#ixzz2G4FfU3Ck
 

khanhvan

Lữ khách
#52
cần thanh lý gấp trại nhím khoảng 30 cặp ; 20 cặp nhím đang sinh sản, 10 cặp nhím lứa khoảng 6-8 tháng tuổi

ĐẢM BẢO NHÍM ĐẸP, KHỎE MẠNH, KHÔNG BỊ TRÙNG HUYẾT

nhím đẻ: 3.5 tr/cặp
nhím lứa: 1.5 tr/cặp

LIÊN HỆ : KHÁNH ĐT: 0909.04.86.86

trại ở Bình Dương, gần khu du lịch đại nam


CẢM ƠN ĐÃ XEM TIN.
 

khanhvan

Lữ khách
#53
cần thanh lý gấp trại nhím khoảng 30 cặp ; 20 cặp nhím đang sinh sản, 10 cặp nhím lứa khoảng 6-8 tháng tuổi

ĐẢM BẢO NHÍM ĐẸP, KHỎE MẠNH, KHÔNG BỊ TRÙNG HUYẾT

nhím đẻ: 3.5 tr/cặp
nhím lứa: 1.5 tr/cặp

LIÊN HỆ : KHÁNH ĐT: 0909.04.86.86

trại ở Bình Dương, gần khu du lịch đại nam


CẢM ƠN ĐÃ XEM TIN.
 

khanhvan

Lữ khách
#54
cần thanh lý gấp trại nhím khoảng 30 cặp ; 20 cặp nhím đang sinh sản, 10 cặp nhím lứa khoảng 6-8 tháng tuổi

ĐẢM BẢO NHÍM ĐẸP, KHỎE MẠNH, KHÔNG BỊ TRÙNG HUYẾT

nhím đẻ: 3.5 tr/cặp
nhím lứa: 1.5 tr/cặp

LIÊN HỆ : KHÁNH ĐT: 0909.04.86.86

trại ở Bình Dương, gần khu du lịch đại nam


thanh lý toàn bộ đàn nhím khoảng 60 con -> 120.000 đ/ kg

CẢM ƠN ĐÃ XEM TIN.
 
Last edited:
Top